DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sebze ve Süs Bitkileri Yetiştiriciliği TBP   206 4 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Nezihe KÖKSAL
Dersi Verenler
Doç. Dr.NEZİHE KÖKSAL1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.HATIRA TAŞKIN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sebze ve süs bitkilerini tanıtmak, yetiştiriciliği hakkında genel bilgiler vermek
Dersin İçeriği
Dünyada ve Türkiyede yetiştirilen sebze ve süs bitkileri tür ve çeşitlerini tanımak; bitkisel, agronomik ve ekolojik özelliklerini bilmek; üretim miktarları, yetişme alanları ve yetiştiricilik sorunlarını tartışmak; bitkilerin gen merkezleri, yetiştirme teknikleri, bahçe kurma konularındaki temel kavramları ve konuları anlayabilmek.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3) Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4) Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5) Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6) İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7) Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8) Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9) Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10) Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11) Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
12) Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
13) Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
14) Meslek etiğine saygılı olma.
15) Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sebze kavramı ve diğer kültür bitkilerinden farklılıkları Sebzelerin değişik özelliklerine göre sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
2 Dünyada ve Türkiyede sebze tarımı ve sebzeciliğin ülke ekonomisindeki yeri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
3 Sebzelerin beslenme ve sağlık açısından önemleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
4 Sebzelerin gen merkezleri Türkiye sebzecilik bölgeleri ve özellikleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
5 Sebze bahçesi için yer seçimine etki eden faktörler Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
6 Dünyada ve Türkiyede süs bitkilerinin durumunun anlatılması süs bitkilerinin sınıflandırılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
7 İç mekan süs bitkilerinin tanıtılması dış mekan süs bitkilerinin tanıtılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
8 Ara sınav Bu haftaya kadar incelenen konulara önerilen kaynaklar ve ders notlarından sınava çalışmak Yazılı Sınav
9 Sebzecilik işletme şekilleri sebze bahçelerinin kurulması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
10 Sebzelerde çoğaltma teknikleri sebze tohumculuğu ve fidecilik Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
11 Sebze bahçelerinde toprak hazırlığı, ekim-dikim yerlerinin hazırlığı ve ekim-dikim işlemleri Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
12 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemi 1 (budama, sulama, gübreleme, hastalık-zararlılar) Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
13 Sebze bahçelerinde yapılması gerekli kültürel işlemler 2 (Yabancı ot kontrolü, tozlanma ve döllenmeye yardım, hasat, hasat sonrası ön işlemleri) Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
14 Kesme çiçekler ve yetiştiriciliği hakkında bilgi verilmesi Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Anlatım
Soru-Cevap
15 İç ve dış mekan süs bitkileri ve kesme çiçeklerin çoğaltma yöntemleri ve genel yetiştiricilik bilgilerinin anlatılması Önerilen kaynaklar ve ders notlarından hazırlık yaparak derse gelmek Yazılı Sınav
16-17 Final sınavı Dönem boyunca işlenen konulara önerilen kaynaklar ve ders notlarından sınava çalışmak Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar