DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Genel Zootekni TBP   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Uğur SERBESTER
Dersi Verenler
Doç. Dr.UĞUR SERBESTER1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ULVİYE KUMOVA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sindirim sistemi tiplerini öğretmek, çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan yem kaynaklarını tanıtmak
Dersin İçeriği
Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemleri, kaba ve yoğun yemler, karma yem üretimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sindirim sistemlerini tanır
2) Çiftlik hayvanlarının beslenmesinde kullanılan kaba yemlerin özelliklerini bilir
3) Çiftlik hayvanların beslenmesinde kullanılan tahıllar ve yan ürünleri öğrenir
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çiftlik hayvanlarında Zoolojik Sistem ve sınıflama, hayavncılık işletmeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
2 Çiftlik hayvanlarında sindirim sistemi, anatomisi, fonksiyonu Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
3 Hayvancılık işletmeleri, işletme Yapıları, barınak ve hayvanın çevre ile interaksiyonları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
4 Hayvan Islahı,seleksiyon, ayıklama, bilgi kaynakları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
5 Sindirim sıvıları, sindirim sistemi kontrolü, besin maddelerinin emilimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
6 Besin Maddeleri (Su ve Karbonhidratlar ve Proteinler), Fonksiyonları ve Metabolizması Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
7 Hayvan Islahı, döl kontrolü, melezleme, akrabalı yetiştirme, hetrozis Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
8 Ara Sınav Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
9 Besin Maddeleri (Lipitler, Vitaminler ve Mineraller) Fonksiyonları ve Metabolizması Besin madde gereksinmeleri ile ilgili kavramlar, tanımlar ve yem tüketimi Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
10 Yemler ve Yemlerin besleme değerinin takdiri Yemlerin değerini etkileyen faktörler Yemlerin sınıflandırılması ve yem hammaddeleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
11 üreme organlar anatomisi ve fizyolojisi, çiftleştirme gebelik, doğum ve yapay tohumlama Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
12 İşletme ziyareti Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
13 Kaba yemler ve silaj Kesif yemler ve Karma Yem Rasyon hazırlama prensipleri ve teknikleri Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
14 Kanatlı besleme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
15 Ruminant besleme Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğretim elemanı tarafından önerilen kitaplar ve internet taraması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar