DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bitki Biyoteknolojisine Giriş TBP   213 3 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bitki biyoteknolojisinin temel kavram ve prensiplerini öğrenir
Dersin İçeriği
Biyoteknolonin tanımı ve sınıflandırılması, in vitro kültür esasları, bitki Hücre ve doku kültürlerinin beslenmesi ve besi ortamları, in vitro tozlama ve dölleme, embriyo kültürü, mersistem, sürgün ucu ve tomurcuk kültürü, kallus kültürü, hücre kültürü, protoplast kültürü, haploid bitki üretimi, somaklonal varyasyon, somatik melezleme, bitkilerde gen transferi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Biyoteknolojinin tanımı ve kapsamını bilir
2) Bitki biyoteknolojisinin günümüzdeki uygulamalarını bilir
3) Bitkilerde uygulanan in vitro kültür tekniklerini bilir
4) Bitkilerde uygulanan genetik manipulasyon tekniklerini bilir
5) Bitki biyotekolojisi-biyogüvenlik ilişkisini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Biyoteknolojinin tanımı ve kapsamı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
2 Bitki biyoteknolojisinin tanımı ve tarihi gelişimi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
3 Transgenik bitki tarımının durumu Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
4 Bitkilerde uygulanan biyoteknolojik yöntemlerin sınıflandırılması Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
5 İn-Vitro kültür esasları Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
6 Embriyo kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
7 İn-Vitro tozlama ve dölleme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Yazılı Sınav
9 Hücre kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
10 Meristem kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
Yazılı Sınav
11 Haploid bitki üretimi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
12 Somaklonal varyasyon Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
13 Protoplast kültürü ve somatik melezleme Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
14 Gen transferi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
15 Gen transferi Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınav için hazırlık yapılması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar