DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çim Bitkileri Yet. Tek. TBP   353 5 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Veyis TANSI
Dersi Verenler
Prof. Dr.VEYİS TANSI1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
çim bitkileri ile çim alan bakım tekniklerini kavrar
Dersin İçeriği
Çim alanların kurulması ve bakımı konularını öğreceklerdir

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrenciler ders sonunda, çim bitkisi türlerin tanıyacak
2) Çim alanların kurulması ve bakımı konularını öğreceklerdir
3) Çim alanlarda kalite değerlendirmesi yapabileceklerdir
4) uygun çim alan bakım tekniklerinin öğrenmek
5) serin ve sıcak mevsim çim bitkileri
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dersin tanıtımı ders içeriğinin tartışılması Ön okuma Anlatım
Tartışma
2 Çim bitkileri kültürünün önemi Ön okuma Anlatım
Tartışma
3 Çim bitkileri ekim alanın hazırlanması Ön okuma Anlatım
Tartışma
4 Çim bitkileri, tür seçimi serin ve sıcak mevsim türleri, kullanım amacına göre tür seçimi Ön okuma Anlatım
Tartışma
5 Çim alanı tesis şekilleri ve yöntemleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ön okuma Anlatım
Tartışma
6 Çim bakımı; gübreleme Ön okuma Anlatım
Tartışma
7 Çim bakımı; biçim Ön okuma Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav sınav Yazılı Sınav
9 Çim alanları sulama Ön okuma Anlatım
Tartışma
10 sulama sistemlerinin planlanması ön okuma Bireysel Çalışma
11 Çim alanları bakım yabancı ot Ön okuma Anlatım
Tartışma
12 Çim bitkileri kalite değerlendirme yöntemleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
13 Çim bitkisi türleri tanıtım Ön okuma Anlatım
Tartışma
14 Çim bitkileri karışım hazırlama hesapları ve teknikleri Ön okuma Anlatım
Tartışma
15 Tarla çalışması Ön okuma Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınav Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar