DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doku Kültürü Teknikleri TBP   354 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Rüştü HATİPOĞLU
Dersi Verenler
Prof. Dr.RÜŞTÜ HATİPOĞLU1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, doku kültürünün temel prensiplerini ve bitkilerde uygulanan doku kültürü tekniklerini öğrenir
Dersin İçeriği
Doku kültürünün tanımı ve kapsamı, doku kültürü laboratuvarıın organizasyonu, besi ortamı hazırlanması ve sterilizasyon teknikleri, embriyogenesis, organogenesis, bitkilerde uygulanan doku kültürü teknikleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doku kültürü laboratuarında bulunması gerekli alet ve ekipmanı bilir
2) Steril çalışmanın esaslarını bilir
3) Doku kültürleri için gerekli besi ortamlarının hazırlanma esasları bilir
4) Bitki explantlarının izolasyonu ve kültüre alınmasını bilir
5) Doku kültürü tekniklerinin süreçlerini bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doku kültürü laboratuarının organizasyonu ve doku kültürü laboratuarının tanıtımı Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
2 Doku kültüründe kullanılan besi ortamının bileşenleri, kullanılan kimyasallar, kullanılan kimyasalların özellikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
3 Doku kültürü laboratuarında çözelti hazırlama teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
4 Besi ortamı mineral madde stok solusyonlarının hazırlanma teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
5 Besi ortamında kullanılan vitamin ve büyüme düzenleyicilerin stok solusyonlarının hazırlanma teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
6 Doku kültüründe sterilizasyon teknikleri ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
7 Besi ortamının hazırlanma teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Doku kültüründe bitki materyali sterilizasyonu, explant izolasyonu ve kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
10 Doku kültüründe başarıyı etkileyen bitkisel faktörler Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
11 Embriyo kültürünün tanımı, uygulanması ve kullanım alanları Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
12 Meristem kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
13 Kallus, hücre ve protoplast kültürü Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
14 Haploid bitki elde etme teknikleri Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
15 Somaklonal varyasyon ve somatik melezleme Ders kitabından ders konusunun okunması ve konu ile ilgili makale okunması Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavı için hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar