DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarla Ürünleri Tek. TBP   360 6 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet Sertaç ÖZER
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET SERTAÇ ÖZER1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarla bitkileri programı öğrencilerini tahıl ürünleri işlenmesi konusunda etkinlik kazanır.
Dersin İçeriği
Buğday teknolojisi, un teknolojisi, ekmek teknolojisi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Buğday teknolojisi hakkında genel bilgilendirme
2) Öğütme teknolojisi hakkında genel bilgilendirme
3) Un teknolojisi hakkında genel bilgilendirme
4) Ekmek ve fırın ürünleri teknolojisi hakkında genel bilgilendirme
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Buğdayın anatomik yapısı Ders kitaplar ve notlar
2 Buğdayın kimyasal bileşenleri 1 Ders kitaplar ve notlar
3 Buğdayın kimyasal bileşenleri 2 Ders kitaplar ve notlar
4 Buğdayın kimyasal bileşenleri 3 Ders kitaplar ve notlar
5 Dünya tahıl ve buğday üretimi Ders kitaplar ve notlar
6 Depolama yönetimi 1 Ders kitaplar ve notlar
7 Depolama yönetimi 2 Ders kitaplar ve notlar
8 Ara Sınav Ders kitaplar ve notlar
9 Değirmencilik teknolojisi 2 Ders kitaplar ve notlar
10 Ara sınav Ders kitaplar ve notlar
11 Katkı maddeleri Ders kitaplar ve notlar
12 Fırıncılık teknolojisi 1 Ders kitaplar ve notlar
13 Fırıncılık teknolojisi 2 Ders kitaplar ve notlar
14 Fırıncılık teknolojisi 3 Ders kitaplar ve notlar
15 Kek teknolojisi Ders kitaplar ve notlar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Ders kitaplar ve notlar

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar