DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Serin İklim Tahılları TBP   457 7 2 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Tacettin YAĞBASANLAR
Dersi Verenler
Prof. Dr.TACETTİN YAĞBASANLAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CELALEDDİN BARUTÇULAR1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HAKAN ÖZKAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Serin iklim tahılları hakkında temel bilgi vermek
Dersin İçeriği
Serin iklim tahıllarının önemi, adaptasyonu, yapısı ve kültürü hakkında genel ve özel bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Serin iklim tahıllarının önemini, sistematikteki yerini, adlandırılmasını öğrenir
2) Serin iklim tahıllarının morfolojik ve gelişimsel özelliklerini bilir, birbirinden ayırabilir
3) Büyüme ve gelişmede çevre koşullarının etkisini kavrar
4) Serin iklim tahıllarında verim oluşum süreçlerini irdeler
5) Serin iklim tahılları yetiştirme becerisini kazanır
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı alanlarında bilgi sahibi olma.
2
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında problemleri saptama, tanımlama ve çözme.
3
Tarla bitkileri ile ilgili temel kavramları sentezleme becerisi kazanma.
4
Ziraat mühendisliği ile ilgili sorunları tanıma, karar verme ve çözümleme konularında inisiyatif kullanma.
5
Sürdürülebilir tarım, çevre ve doğal kaynakların korunması, biyolojik çeşitlilik ve bitki gen kaynaklarının muhafazası konularında bilinç kazanma.
6
İklim ve toprağı en iyi şekilde kullanabilecek, bitkisel üretim sağlama yeteneği kazanma.
7
Tarla bitkileri ıslahı ve biyoteknolojisi konularının temel esaslarını öğrenme.
8
Ziraat mühendisliği, Tarla bitkileri yetiştiriciliği ve ıslahı uygulamalarında modern teknik araçları seçme ve kullanma.
9
Amaca uygun araştırma denemesi kurabilme ve sonuçları bilimsel yöntemlerle yorumlayabilme özelliği kazanma.
10
Bireysel ve ekip çalışması yapabilme yeteneğini kazanma.
11
Öğrendiği bilgileri analitik ve eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğini benimseme.
13
Alanıyla ilgili etkili ve sağlıklı iletişim kurmak ve iletişim teknolojilerini kullanma.
14
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
15
Meslek etiğine saygılı olma.
16
Ziraat mühendisliği ile ilgili mevzuata ve yönetim sistemlerine hakim olma.
17
Ziraat Mühendisliği alanında plan ve proje yapabilecek, uygulayabilecek, yönetebilecek ve izleyebilecek yetkinliğe sahip olma.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serin iklim tahıllarının ekonomik önemi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
2 Serin iklim tahıllarının sınıflandırılması ve adaptasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
3 Serin iklim tahıllarının yapı ve morfolojisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
4 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, çimlenme-çıkış, erken vejetatif dönem Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
5 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, kardeşlenme seyri, sap uzaması Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
6 Serin iklim tahıllarında büyüme ve gelişme, reprodüktif dönem (başak-salkım büyümesi) Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
7 Serin iklim tahıllarında dane büyümesi ve bu konu hakkında ödev verilecektir Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
9 Ara sınav Ara sınav hazırlığı Yazılı Sınav
10 Türkiye de yetiştirilen buğday çeşitleri, buğdayın adaptasyonu Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
11 Buğdayın kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
12 Arpanın ekonomik önemi, orijini ve taksonomisi Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
13 Türkiyede yetiştirilen arpa çeşitleri, arpanın adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
14 Çavdar ve yulafın ekonomik önemi, adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
15 Tritikale elde edilmesinin nedenleri, adaptasyonu ve kültürü Ders ile ilgili bilgilerin okunması Anlatım
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Final sınavına hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar