DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Tarımsal Mekanizasyon BBT   207 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zeliha BARUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZELİHA BARUT1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Tarımsal üretimde kullanılan kuvvet ve iş makinalarının tanıtımı, donanımları, çalışma ilkeleri ve tarımsal mekanizasyon işletmeciliğinin temel kavram ve hesaplamalarını öğretilmesi
Dersin İçeriği
Tarımsal üretimde kullanılan kuvvet kaynakları (doğal enerji makinaları, traktör) ve iş makinalarının (toprak işleme, ekim, dikim, gübreleme ilaçlama, sulama, hasat harman vb.) tanıtılması, kullanımı, ayarlanması, bakımı ve işletilmesi konularında teorik ve pratik bilgiler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ziraat Mühendisliğinin temel tanımlarını bilir.
2) Tarımda temel kuvvet makinası olan traktörlerin tiplerini, yapılarını, temel donanımları ile birlikte tanır.
3) Tarım işletmelerinde mekanizasyon gereksinimlerini belirleyerek uygun mekanizasyon planlamasını yapar.
4) Tarım iş makinalarına ilişkin temel tanımları tanır
5) Tarım iş makinalarının tanır ve gerekli olan kullanım, ayar, bakım ve işletim kurallarını bilir
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ziraat Mühendisliği ve tarım tekniğinin temel kavram ve tanımları. Tarımsal Mekanizasyonun tanımı Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
2 Canlı ve Doğal Enerji Kaynakları ve Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
3 Termik Enerji Kaynakları ve Makinaları (Termik Motorlar) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
4 Tarım Traktörleri Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Gösteri
5 Tarımsal Mekanizasyon İşletmeciliği Ders notundaki ilgili konular Anlatım
6 Hayvancılıkta mekanization Ders notundaki ilgili konular Anlatım
7 Tarımsal kuvvet makinalarında uygulama Ders notundaki ilgili konular Anlatım
8 Ara Sınav Ara sınava kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak Yazılı Sınav
9 Toprak İşleme Makinaları (Tırmıklar, Kültivatörler, Frezeler ve Merdaneler) Ders notundaki ilgili konular Anlatım
10 Ekim Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
11 Dikim, Gübreleme ve Bakım Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
12 Tarımsal Savaş Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
13 Sulama Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
14 Hasat ve Harman Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Ürün İşleme Makinaları Ders notundaki ilgili konular Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Dönem sonuna kadar işlenmiş konuları verilen ders notu ve sunulardan çalışarak sınava hazırlanmak. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar