DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sulama BBT   213 3 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Semih Metin SEZEN
Dersi Verenler
Prof. Dr.SEMİH METİN SEZEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Sulama sistemleri konusunda temel bilgileri öğrencilere aktarmak, anılan sistemlerin tasarım ilkelerini irdelmek, tarımda su kullanım randımanını artırmanın yollarını öğreterek uygulamada su tasarrufu sağlayan sulama sistemlerinin tasarımı için gerekli altyapıyı oluşturmaktır.
Dersin İçeriği
Sulamanın önemi ve tarihçesi; toprak-bitki-atmosfer-su ilişkileri, evapotranpirasyon, bitki su gereksinimi, sulama suyu gereksinimi, sulama randımanları, sulama sistemi kapasitesi, sulama sistemeleri, basınçlı sulama sistemleri, damla, yağmurlama, hareketli yağmurlama sistemleri, yüzey sulama sistemleri, tava, border, karık, alternatif karık, fasılalı sulama, sulama programlaması, pompaj, fertigasyon, sulama otomasyon ilkeleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sulama sistemlerinin tasarımı konusunda gerekli temel bilgileri öğrenir; ,
2) koşullara uygun sulama sisteminin seçimini ve tasarımı yapar
3) sulama programlamasını uygular
4) Toprağı esas alan sulama programlama teknikleri öğrenir.
5) Bitkiyi esas alan sulama programlama teknikleri öğrenir.
6) İklimi esas alan sulama programlama teknikleri öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Genelde Ziraat Mühendisliği, özelde de Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanında yeterli altyapıya sahip olur
X
2
Toprakların amaçlarına uygun kullanımlarının prensipleri hakkında temel bilgiler ile donanır
X
3
Ekolojik tarım prensiplerini, sürdürülebilir ve ekolojik tarım açısından kavrar
X
4
Ekonomik, çevresel ve sosyal boyutlarda sürdürülebilir bir bitkisel üretim için bitkilerin sağlıklı beslenmelerini sağlayan bitki besin elementleri ve uygulamaları hakkında temel bilgilere sahip olur
X
5
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine sahip olur; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçer ve uygular
X
6
Toprak Bilimi ve Bitki Besleme alanındaki süreçleri sürdürülebilir tarım prensipleri çerçevesinde analiz eder, gerçekçi kısıtlar altında planlar ve bunlar için yeni teknolojilerin, yöntemlerin ve ölçme sitemlerinin kullanılması ve geliştirilmesi çalışmalarına öncülük eder
X
7
Bireysel ve takım çalışmalarında etkin çalışabilme ve sorumluluk alma becerisi taşır
X
8
Sorgular, araştırır, analitik düşünür ve proje üretir
X
9
Yaşam boyu öğrenmeye karşı olumlu tutum geliştirir ve edinilen bilgileri toplum yararına kullanır
X
10
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisine ve en az bir yabancı dil bilgisine sahip olur
X
11
Gerekli düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
13
Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında yeterli bilinci taşır; Mesleki ve etik sorumluluk bilinci kazanır
X
14
Yürüteceği faaliyetlerin hukuksal sonuçları hakkında farkındalığa sahip olur
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sulamanın tanımı, önemi, tarihçesi ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Örnek Olay
2 Toprak-bitki-su-atmosfer ilişkileri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
3 Evapotranspirasyon ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
4 Bitki su gereksinimi ön okuma Anlatım
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
5 Sulama suyu gereksinimi ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
6 Sulama randımanları ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
7 Sulama sistemleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Basınçlı sulama sistemleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
10 Damla sulama sistemleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Yağmurlama sulama sistemleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Örnek Olay
Problem Çözme
12 Center-pivot, doğrusal hareketli yağmurlama sistemleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
13 Sulama programlaması ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
14 Toprağı esas alan; bitkiyi esas alan, iklimi esas alan sulama programlama teknikleri ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Proje Temelli Öğrenme
15 Pompaj ve Fertigasyon, otomasyon ön okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar