DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Portfolyo TTS   414 8 2 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrenciler, eğitimleri boyunca yapmış oldukları çalışmaları ve kazanmış oldukları birikimi, doğru teknik ve yöntemlerle, etkili bir biçimde sunumu konusunda yönlendirileceklerdir. Özgeçmiş yazabilme yeteneği kazanması; İş başvuruları, lisansüstü eğitim, yurtdışı eğitim başvurularında talep edilen kişisel sunum kitapçığı portfolyo tasarımının kurallarıyla hazırlayabilmesi; amaçlanmaktadır.
Dersin İçeriği
Öğrenciler 4 yıllık çalışmalarını Bölüm öğretim elemanlarının arşivinden temin ederek, tümünü dijital ortama aktarır ve portfolyosunu hazırlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Öğrencinin özgeçmişini yazabilme yeteneği kazanır.
2) Etkili sunum teknikleri hakkında bilgi sahibi olur.
3) Bilgisayar ortamında Tasarım programları aracılığı ile özgün sunumlar hazırlar. Proje ve dosya sunumlarında dikkat etmesi gereken genel kuralları benimser.
4) 4 yıllık çalışmalarını içeren, kendi kimliğini yansıtacak özgün bir portfolyoyu hazırlar ve sunar.
5) Öğrenci, kendisini görsel, yazılı ve sözlü iletişim yöntemleriyle etkili bir şekilde ifade edebilir duruma gelir.
6) İş görüşmesi etiğini öğrenir.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Tekstil tasarımında; sosyal, kültürel ve ekonomik kısıtlar altında estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarına yönelik çağdaş ve yaratıcı tasarım önerileri ve çözümleri oluşturabilme
2
Soyut ve somut kavramları; yaratıcı düşünceye, yenilikçi ve özgün yapıtlara dönüştürebilme
3
Araştırma yöntemleri, sanatsal eleştiri ve sanat tarihi konusunda bilgi sahibi olma
4
Temel sanat öğe ve ilkeleri ile yüzey düzenlemeleri oluşturmayı anlama, bilme ve yeni tasarımlar yaratabilme
5
Dokuma, baskı ve giysi tasarım disiplinlerinde belirlenen temaya uygun olarak özgün koleksiyonlar yapma ve yaratıcı sunumlarla anlatabilme
6
Tekstil tasarımında kullanılan güncel malzemeleri araştırma, takip etme, kullanma ve yeni malzemeler geliştirebilme
7
Tasarım yüzeylerini çok boyutlu olarak algılayabilme, düşünebilme ve uygulayabilme
8
Toplumsal, bilimsel, sanatsal ve etik değerler çerçevesinde tekstil tasarımı ve moda konularında bilgi toplama, duyurma, uygulama becerilerine sahip olma.
9
Oluşturduğu prototip tasarımının endüstriyel olarak üretimini değerlendirebilme
10
Bilgisayar destekli ortamda tekstil tasarımı yapabilme, yeni programlara adapte olabilme ( öğrenebilme), bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
11
Tasarımlarında farklı malzeme, yöntem ve teknikleri kullanabilme ve çeşitli renk kombinasyonları gerçekleştirebilme
12
Tekstil tasarımı ve sanatlarının uygulanmasında edindiği bilgileri kullanarak 2 boyutlu yüzeyler ve/veya 3 boyutlu ürünler oluşturabilme
13
Farklı disiplinlerle ekip çalışmasına yatkın, analitik düşünme becerisine ve tasarım sorunlarını çözebilme yeteneğine sahip olma
14
İş hayatında; öğrenmeye açık, kendine güvenen, yaptığı işin arkasında durabilen, hevesli ve enerjik tutum sergileyebilme
15
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
16
Tekstil tasarım alanında edindiği bilgi ve becerileri yorumlayarak eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme.
17
Tekstil tasarım alanında güncel bilgileri izleyebilecek ve meslekdaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahip olma
18
Düşüncelerini ve tasarım önerilerini yazılı, sözlü ve görsel verileri kullanarak hedef kitle ile paylaşabilme
19
Sanat ve tasarım konusunda ulusal ve uluslararası değerlerin farkında olma
20
Estetik farkındalık gösterme

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve dersin işleyişi hakkında öğrencilerin bilgilendirilmesi. Öğrenci kişisel bilgilerini derler
2 Özgeçmiş nedir, nasıl hazırlanmalıdır teorik bilgilerinin aktarılması Kartvizit nedir, Nasıl Hazırlanır. Öğrenci kişisel bilgilerini derler
3 Özgeçmiş bilgilerinin derlenmesi-Kartvizit Taslağının değerlendirilmesi. Öğrenci kişisel bilgilerini derler
4 Özgeçmiş hazırlama süreci- Kartvizit Okleri Öğrenci kişisel bilgilerini derler
5 Özgeçmişlerin sonlandırılması ve kontrolü- ön değerlendirme. Öğrenci CV sini çıktı almalıdır.
6 Portfolyo nedir, nasıl hazırlanmalıdır teorik bilgilerinin aktarılması Proje ve dosya sunumlarında dikkat etmesi gereken genel kuralların aktarımı. Öğrenci Portfolyo yapımı için geçmiş çalımalarını bölümün arşividen alır.
7 ödev- Taslak değerlendirme Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
8 Ara Sınav Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
9 Portfolyo hazırlama süreci Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
10 Portfolyo ya eklenen projelerin ve proje bilgilerinin kontrolü Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
11 Hazırlanan Portfolyo Taslağının değerlendirmesi Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
12 Hazırlanan ilk örnek portfolyonun değerlendirmesi ve düzeltmelerin tespiti Öğrenci Portfolyo için geçmiş çalımalarını derler
13 Hazırlanan ilk örnek portfolyonun düzeltmelerin tespiti Öğrenci Portfolyo hazırlıklaını digital ortama aktarır.
14 Portfolyonun kontrolü ve sonlandırılması Öğrenci Portfolyo hazırlıklaını digital ortama aktarır.
15 İş başvurularında ve Mülakatlarda dikkat etmesi gereken genel kurallarının aktarılması Öğrenci Portfolyo hazırlıklaını digital ortama aktarır.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Fianl exam

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar