DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Termodinamik CKZ   206 4 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Gözde TANSUĞ
Dersi Verenler
Doç. Dr.GÖZDE TANSUĞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Termodinamiğin yasaları ve uygulamaları ile ilgili bilgi ve her türden kimyasal proses sürecini yasalar yardımıyla irdeleyebilme yeteneği kazanır.
Dersin İçeriği
Termodinamik sistemlerin hal değişkenlerine bağlı tanımlanması, gerçek gazlar, kinetik teori ve Maxwell-Boltzman dağılım yasası, akışkanların genel özellkleri, difüzyon ve efüzyon, ısı transferi, iç enerji ve entalpi, temodinamiğin ikinci yasası ve Carnott çevrimi, iş makinaları, entropi, serbest entalpi ve serbest iç enerji, kimyasal denge ve tek bileşenli sistemlerdde fazlar arası dengeler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Önemli termodinamik kavramlar ve büyüklüklerini ayırt eder
2) Termodinamiğin sıfırıncı ve birinci kanunlarını çeşitli mühendislik problemlerine uygular
3) İdeal gaz davranımını inceleyebilme, saf maddeler ve karışımlar için basınç, hacim ve sıcaklık ilişkilerini tanımlar
4) Tek ve çok bileşenli gerçek gaz davranımını ayırt eder
5) Fiziksel ve kimyasal proseslerin ısı gereksinimlerini çözümler
6) Termodinamiğin ikinci ve üçüncü kanunlarını çeşitli mühendislik problemlerine uygular
7) Isıdan iş üreten sistemlerin termodinamik analizini yaparak verimlerini çözümler
8) Soğutma sistemlerinin termodinamik analizini yaparak performanslarını ayırt eder
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen bilimleri ve kimya ile ilgili mühendislik konularında yeterli bilgi birikimi
2
Kimya mühendisliği problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi
3
Kimya mühendisliği problemlerinin incelenmesi için deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
4
Kimya mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları geliştirme, seçme ve kullanma becerisi;
5
Karmaşık bir sistemi, süreci, cihazı veya ürünü gerçekçi kısıtlar ve koşullar altında, belirli gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi; bu amaçla modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi
6
Kimya mühendisliği uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlarda sağlık, cevre ve güvenlik üzerindeki etkileri ile çağın sorunları hakkında bilgi; mühendislik çözümlerinin hukuksal sonuçları konusunda farkındalık
7
Proje yönetimi, risk yönetimi ve değişiklik yöntemi gibi is hayatındaki uygulamalar hakkında bilgi; girişimcilik, yenilikçilik ve sürdürebilir kalkınma hakkında farkındalılık
8
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi
9
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma becerisi; en az bir yabancı dil bilgisi
10
Bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi
11
Disiplin içi ve çok disiplinli takımlarda etkin biçimde çalışabilme becerisi; bireysel çalışma becerisi
12
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel kavramlar, termodinamiğin 0. ve 1. Yasası, iş tanımı, tersinir tersinmez iş. Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
2 İç enerji ve entalpi tanımı, İç enerjinin hacim ve sıcaklık ilişkisi, entalpinin basınç, sıcaklık ilişkisi Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
3 İzotermal ve adyabatik işlemler Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
4 Joule olayı, Joule- Thomson olayı Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
5 Termodinamiğin 2. Yasası, Carnot çevrimi, ısıtıcılar ve soğutucular, Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
6 Clasius eşitsizliği, 3. Yasa Boltzman istatistiksel yaklaşımı, mikrohaller Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
7 Serbest iç enerji ve serbest entalpi ve bunların sıcaklık, basınç hacim ile ilişkisi, fügasite Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
8 Ara Sınav kaynaklar ve ders notları Yazılı Sınav
9 Maxwell denklemleri ve uygulamaları, kimyasal potansiyel Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
10 Açık sistemlerin termodinamiği, kısmi molar özellikler, ideal karışımların termodinamiği Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
11 Kimyasal termodinamik, termokimya, tepkime iç enerjisi, tepkime entalpisi, Hess yasası, çözünme entalpileri, yanma entalpisi, iyonlaşma entalpisi, maksimum alevlenme sıcaklığı, maksimum patlama sıcaklığı Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
12 Kimyasal denge, tepkime entropisi, tepkime serbest iç enerjisi, tepkime serbest entalpisi, Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
13 Ideal gaz karışımlarında homojen kimyasal denge, ideal davranmayan gaz karışımlarında homojen kimyasal denge, heterojen kimyasal denge Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
14 Arayüzeylerin termodinamiği, viskozite, yüzey gerilimi, Adsorpsiyon, adsorpsiyon izotermleri, adsorpsiyon denklemleri Kaynak incelenmesi Anlatım
Soru-Cevap
Problem Çözme
15 Problem çözümü Kaynak incelenmesi Yazılı Sınav
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kaynak incelenmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Fizikokimya, Prof.Dr.Mehmet ERBİL, Nobel Yayıncılık, 2012, Ankara.Fizikokimya, Prof.Dr.Yüksel SARIKAYA, Gazi Kitabevi, 2000, Ankara.Termodinamik, Yunus A. Çengel, Michael A. Boles, Palme YayıncılıkTermodinamik, Selim Çetinkaya, Nobel Yayıncılık