DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgi İşlem Teknikleri * BAC   108 2 1 1.5 4

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Adnan GÖKTEN
Dersi Verenler
Öğr. Gör.ADNAN GÖKTEN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı öğrencilere bilgisayar hakkındaki temel konuların öğretilmesidir.
Dersin İçeriği
Bilgisayarın temel bileşenleri, işletim sistemleri, MS Ofis uygulamaların, internet kullanımı.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Temel kurumsal kaynak planlama paket programlarını kullanır
X
2
İşletme ile ilgili kavramları listeler, tanımlar ve kavramların birbirleriyle olan ilişkilerini açıklar
X
3
İşletme yönetiminin temel kuramsal modellerini, sayısal ve istatistik yöntemlerini listeler, tanımlar ve kullanım amaçlarını açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir.
X
4
Temel ekonomi kavramlarını listeleme ve açıklar; temel ekonomi kavramlarının işletme yönetimi kavramlarıyla ilişkisini açıklar; her bir model ve/veya yöntemin üstün ve zayıf yönlerini belirtir
X
5
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin nasıl oluşturulacağını, sayısal ve istatistik yöntemlerin nasıl uygulanacağını açıklar
X
6
İşletme yönetiminde kullanılan kuramsal modellerin, sayısal ve istatistik yöntemlerin oluşturulması/uygulanması sonucu elde edilen sonuçların nasıl yorumlanacağını açıklar.
X
7
Karşılaştığı işletme sorunlarının çözümü için uygun yöntemleri belirler
X
8
İşletme yönetimi yöntemlerinin uygulanması sonucu elde edilen sonuçları değerlendirir
X
9
Temel sayısal ve istatistiksel analiz programlarını kullanır
X
10
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini sürekli yeniler
X
11
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanır, elde ettiği bilgileri sentezler ve etkin biçimde sunar
X
12
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır
X
13
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder
X
14
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular
X
15
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular
X
16
İşletmelerin sektörünü, büyüklüğünü, kaynaklarını, kültürünü, hedef ve amaçlarını göz önünde bulundurarak en uygun işletme yönetimi yaklaşım, uygulama ve yöntemlerini belirler
X
17
İşletmelerin faaliyetlerini etkileyen sektör yapısı, rekabet, teknoloji, ekonomi, siyaset, kültür gibi dış çevre unsurlarını izler ve bunların işletmeler üzerindeki etkisini yorumlar
X
18
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır
X
19
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Bilgisayarın tarihçesi, bilgisayar sistem birimleri, çevre birimleri, çıkış birimleri.   İlgili konunun okunması
2 Bilgisayar donanımı; dış donanım, iç donanım.   İlgili konunun okunması
3 İşletim sistemleri, DOStan Windowsa kadar işletim sistemlerinin genel tanıtımı, Windows İşletim Sistemlerinin çalışma sistemi  İlgili konunun okunması
4 Temel Windows ayarları, dosya ve klasör oluşturma, adlandırma, silme, taşıma, kopyalama, gizleme, bulma.   İlgili konunun okunması
5 MS Office paket programının tanıtılması, MS Word kelime işlemci programının tanıtılması, Çalışma penceresi öğelerinin tanıtılması.   İlgili konunun okunması
6 MS Word kelime işlemci programının tanıtılması, Düz ve sütunlu yazı yazılması, örnek dilekçe çalışması, yazılanı düzenleme, çalışmaları kaydetme, resim ekleme, çıktı alma, e-mail olarak gönderme.   İlgili konunun okunması
7 MS Word kelime işlemci programının tanıtılması, Düz ve sütunlu yazı yazılması, örnek dilekçe çalışması, yazılanı düzenleme, çalışmaları kaydetme, resim ekleme, çıktı alma, e-mail olarak gönderme.   İlgili konunun okunması
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışma
9 MS Word kelime işlemci programının tanıtılması, Düz ve sütunlu yazı yazılması, örnek dilekçe çalışması, yazılanı düzenleme, çalışmaları kaydetme, resim ekleme, çıktı alma, e-mail olarak gönderme.   İlgili konunun okunması Ödev
10 MS Word programında tablo oluşturma, madde işaretleri ve numaralandırma, sekme ekleme, örnek word çalışmaları (CV, form vb. hazırlama)   İlgili konunun okunması
11 MS Excel programının temel düzeyde kullanımının gösterilmesi. Hücre özelliklerinin, satır ve sütun ayarlarının yapılması. Örnek tablo hazırlanma İlgili konunun okunması
12 Otomatik numaralandırma, alfabetik sıralama özelliklerinin uygulaması Filtreleme, Süzme özelliklerinin uygulaması   İlgili konunun okunması
13 Powerpoint programının kullanımı, temel ayarları, basit sunu hazırlama, sunu şablonlarını tanıma   İlgili konunun okunması
14 Otomatik geçişli, süreli sunular hazırlama   İlgili konunun okunması
15 İnternet kullanımı, web sayfalarında gezinme, internette arama yapma  İlgili konunun okunması
16-17 Final Sınavı Sınava yönelik çalışma

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Kitaplar