DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Konaklama İşletmelerinde Bilgisayar Uygulaması KON   218 4 1 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör.Dr. Zafer BUZCU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
konaklama işletmelerinde önbüro ve kat hizmetleri departmanı otomasyon programlarının öğretilmesi.
Dersin İçeriği
Bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak önbüro ve kat hizmetleri departmanının işlemlerini yapmak, otomasyon programlarını kullanarak doküman hazırlamak ve almak

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Bilgisayar otomasyon programlarını kullanarak önbüro ve kat hizmetleri departmanının işlemlerini yapmak.
2) otomasyon programlarını kullanarak doküman hazırlamak ve almak
3) Paket programlara ilişkin bilgi sahibi olmak
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İşletmeciliğin temel kavramlarını uluslararası kabullere göre anlama, anlatma ile işletme yönetiminin stratejik, taktik ve operasyonel boyutları ile yerel, ulusal, uluslararası ve küresel boyutlarını kavrama
2
Konaklama işletmeleri yönetiminin planlama, örgütleme, yürütme, koordinasyon ve kontrol işlevlerini kavrama, anlatma ve uygulama
3
Yenilik ve değişime açık, girişimci, yaşam boyu öğrenme davranışı kazanmış olma, Türkçe ve yabancı dillerde iyi iletişim kurma, analitik düşünme, bilişim teknolojileri başta olmak üzere işletmeciliğin çağdaş yöntem ve teknolojilerini kullanma
4
İş yaşamının hukuki, toplumsal ve ahlaki sorumluluklarını kavrama, dünyadaki değişimleri takip etme ve toplumsal dönüşümü algılama
5
Türkçe yazılı ve sözlü iletişim yeterliliğine sahip, doğru ve etkili konuşabilen, bilgileri ve düşünceleri başkalarının anlayabileceği şekilde konuşarak iletebilen, yorumlama ve eleştirebilme yeteneğine sahip, ikna gücü yüksek olma.
6
Kalite bilincine sahip olma, kaliteli iş yapma ve sonuçlandırma ve sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetebilme.
7
Temel Bilgisayar kullanım bilgisine, otel işletmelerinde kullanılan bilgi sistemleri konusunda bilgiye, bu yazılımları kullanabilme becerisine ve konu ile ilgili yabancı terim bilgisine sahip olma
8
Sayısal ve istatistiksel araştırma becerisine ve düşünme yeteneğine sahip, alınacak kararların sonuçlarını öngörebilen ve doğru tahminlerde bulunabilen, sebep-sonuç ilişkilerini göz önünde bulunduran, analitik düşünce yapısına sahip ve stratejik yaklaşım geliştirebilen.
9
Takım çalışmasına yatkın, liderlik özelliklerine sahip ve diğer alanlardaki uzmanlarla Türkçe ve yabancı dillerde iletişim kurabilme yeterliliğine sahip olan ve bir turizm işletmesinin belli bir alanında uzmanlaşmış olmanın yanı sıra diğer bölümler hakkında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma.
10
Eleştirel düşünebilen, alternatif çözümler üretebilen ve farklı özellikteki ve yabancı dillerdeki kaynaklardan bilgi elde edebilme ve analiz etme becerisine sahip, elde edilen sonuçların yorumlanması, Türkçe ve yabancı dillerde duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel ve etik değerleri gözetme yeterliliğine sahip olmak.
11
Turizm işletmeciliği alanındaki yerli ve yabancı kavramları, fikirleri ve verileri, bilimsel yöntemlerle değerlendirme, karmaşık sorun ve konuları belirleme ve analiz edebilme, öneriler geliştirebilme.
12
Turizmin sosyo-ekonomik yapısını ve bu yapı kapsamında ülke ve dünya açısından önemini iyi anlamış olma ve turizm ve hizmet sektörünün diğer alanlarında kurulacak yeni bir işletmenin yatırım aşamasıyla ilgili tasarım becerisi.
13
Otel işletmeciliği, seyahat işletmeciliği ve diğer turistik işletme türleri ile ilgili olarak karşılaşılabilecek öngörülemeyen karmaşık durumlarda, diğer ülkelerdeki, yabancı kaynaklardaki örnekleri de incelemek suretiyle, sorumluluk alarak çözüm üretebilme.
14
İş güvenliği, işçi sağlığı, sosyal güvenlik hakları, kalite kontrol ve yönetimi ile doğal ve kültürel çevrenin korunması gibi toplumu da ilgilendiren konularda yeterli bilgi ve bilince sahip olma.
15
Turizm işletmeciliği alanındaki esnek talep koşullarına bağlı sürekli dalgalanma ile baş edebilecek düzeyde ulusal ve uluslararası sektörel şartları tanıyan, izleyen ve bir turizm işletmesini iç ve dış çevresi ile analiz edebilecek araçları kullanma ve değerlendirme bilgisine sahip olma.
16
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Electra Paket programına ilişkin genel bilgiler web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
2 Rezervasyon, yeni rezervasyon, rezervasyon güncellemeleri, bekleme listesi web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
3 grup rezervasyonları, profiller, oda planları, kat planlar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
4 Check in, Konaklama onayı, register kart basımı, varışlar, konuklar ve tipleri, Konuk folyoları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
5 konuğun otelden ayrılması, Uyandırma,Oda blokajı, mesajlaşma web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
6 Anlaşmalar, Tur operatörü ya da seyahat acentesi tarafından hazırlanıp, yemek, konaklama, transfer v.b. hizmetlerin sağlanması karşılığında bunları sağlayanlara para yerine verilen ve operatörün söz konusu hizmet bedelini ödeme taahhüdünü taşıyan belgeler, Acenta kontratları, Acenta anlaşmaları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
7 Hesabını ödemeden giden veya otele alınması sakıncalı görülen kişiler için tutulan liste, Rezervasyon durumunun yükselerek kritik bir safhaya yaklaşmasına doğru rezervasyon alımının sınırlandırılması ve kontrollu olarak alınması, satışların durdurulması web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
8 Ara Sınav web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
9 kasa işlemleri, döviz bozma, kasa kapatma web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
10 İndirim yapma, depozitolar ve hızlı giriş ve ayrılış işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
11 Odalar yönetimi, kat hizmetleri, oda indirimleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
12 Otel Genel Müdürü tarafından çıkarılan, uyulması zorunlu olan yazılı bildirimler, memorandumlar ve gönderilmesi, trace işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
13 Tesis shorta düştüğünde misafirin masraflarının karşılanarak, tesiste yer boşalana kadar başka tesise yerleştirilmesi, fazla rezervasyon alma, blokaj atma, kara liste, sorunlu müşteri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
14 Fiyat sabitleme, arıza kaydı, şikayet listesi, CRM işlemleri web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
15 genel tekrar web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları web içeriği, sunular, ödevler, örnek sorular

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
EtkinlikDers Süresi (Sınav haftası dahildir: 16x toplam ders saati)Sınıf Dışı Ders Çalışma Süresi (Haftalık ön çalışma, pekiştirme)Ödev, Proje, DiğerAra SınavlarYarıyıl/Yıl Sonu Sınavı