DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Veteriner terminoloji tarihçesi ve Latince hakkında genel giriş Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Latince ve Grekçe kelimelerde sesli ve sessiz harflerin okunuşundaki farklılıklar Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Terminolojide ek, ön ek ve son ek kavramları Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 Eponim ve akronim terimlerin öğrenilmesi Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Kısaltmalar ve birimleri Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Vücudun bölümleri, sistemler ve bölge terminolojisi Ders notu Anlatım
Soru-Cevap
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Lokomotor sistemindeki kelimelerin incelenmesi Ders notu
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Sindirim sistemi kelimelrin incelenmesi Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Solunum sistemi terminolojisi Ders notu Anlatım
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Üriner ve genital sistem (dişi ve erkek) terminolojisi Ders notu Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Örnek Olay
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kan ve lenf dolaşım sistemi kelimelerin öğrenilmesi Ders notu Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 sinir sistemi terminolojisini oluşturan kelimelerin alt bölümlerini örnekleme Ders notu Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Duyu organları terminolojisini oluşturan kelimelerin alt bölümlerini örnekleme Ders notu Anlatım
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Kanatlı terminolojisini oluşturan kelimelerin alt bölümlerini örnekleme Ders notu Anlatım
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Benzetim
Örnek Olay
Problem Çözme
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar