Gösterim Biçimi

Dersler ile Program Öğrenme Kazanımları İlişkileri
Ders ÖK1 ÖK2 ÖK3 ÖK4 ÖK5 ÖK6 ÖK7 ÖK8 ÖK9 ÖK10 ÖK11 ÖK12 ÖK13 ÖK14 ÖK15 ÖK16 ÖK17
Analitik Kimya I
(ECF108)
4 - 5 - 5 - 5 - - - - - - - - - -
Analitik Kimya Laboratuvarı I
(ECF110)
3 - 5 - 3 - 5 - - - - - - - - - -
Anatomi I
(ECF104)
- - - 5 2 - - - - 1 - - - 2 - - 3
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I
(UAI101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II
(UAI102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Bilim Tarihi
(ECS105)
- 2 - - 1 - - - - - - - - 1 2 - -
Biyoistatistik
(ECF111)
- - 5 - - - - - - - - - 2 - 2 - -
Biyomedikal Fizik
(ECF101)
5 5 5 5 5 3 2 1 1 4 - - - - - - -
Eczacılığa Giriş ve Eczacılık Terminolojisi
(ECF109)
5 3 - - 4 - - - 1 - - - - 5 4 3 5
Eczacılıkta Etik
(ECS101)
5 - - - 5 - - - - - - - - - - 5 -
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji I
(ECF114)
5 1 1 1 3 3 1 - 1 5 4 5 4 4 2 - 1
Farmasötik Mikrobiyoloji - İmmünoloji Laboratuvarı
(ECF116)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Fizyoloji I
(ECF106)
- - - 5 4 - - - - - - - - - - - -
Genel Kimya
(ECF105)
- - 5 2 2 5 5 1 2 2 2 4 1 1 1 1 1
İletişim Becerileri
(ECS103)
- 2 - - 2 - - - - - - - 2 - 2 - -
İngilizce I
(UIN101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İngilizce II
(UIN102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Koruyucu Sağlık
(ECF102)
1 - - - 2 - - - - 3 - - 5 2 - 5 -
Laboratuvarda Güvenli Çalışma
(ECS107)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Matematik
(ECF103)
- - 5 - - - - - - - - - - - - - -
Organik Kimya
(ECF112)
- - 5 - 5 5 - - - - - 4 - - 4 - 3
Tıbbi Biyoloji ve Genetik
(ECF107)
- - - 5 3 4 1 - - 2 2 - - 2 1 1 1
Türk Dili I
(UTD101)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
Türk Dili II
(UTD102)
- - - - - - - - - - - - - - - - -
İlişkili ders sayısı / 24 7 5 8 6 14 5 6 2 4 6 3 3 5 7 8 5 6
İlişki ağırlığı 2813362346201925178131417181514
* İlişki düzeyleri 0 (yok) ve 5 (en yüksek) arasında ifade edilmiştir