DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Bilgisayar Destekli Tasarım 3 ICM   307 5 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Tunç Aslan TÜLÜCÜ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTUNÇ ASLAN TÜLÜCÜ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
3 Boyutlu 3ds MAX çizim tekniklerinin iç mimari sunumu için öğretilmesi.
Dersin İçeriği
3ds MAX ile temel çizimler, nesnelerin oluşturulması, CAD programlarından nesne transferi. Çizim ve nesne araçlarının tanıtılması, özel çizim teknikleri ve nesne düzenleme araçlarının tanıtılması. AutoCAD programında 3 boyutlu çizim modu anlatımı ve çizimin 3DS Max'e aktarımı. Tamamlayıcı ve zenginleştirici fonksiyon ve araçların tanıtımı ve kullanımı (Hair ve Fur, Morphers, Cloth..). Karmaşık yüzey elemanları oluşturulması, düzenlenmesi ve yönetimi (poly, mesh, nurbs..). Nokta-poligon çalışma teknikleri ve yüzey denetimi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 3 Boyutlu 3ds MAX CAD programını kullanılabilme becerisine sahip olabilecekler.
2) Gerçek malzeme görüntüsünü elde edebilme becerisi kazanabilecekler.
3) Obje oluşturmayı ve kütüphane geliştirmeyi öğrenebilecekler.
4) Sanal gerçeklikte veri transfer edebilme yeteneğini kazanabilecekler.
5) Tasarımlarını çıktı ortamına taşıyabilecekler.
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 3ds MAX Arayüzüne genel bakış: Menüler üzerinde özel kontroller. Costomize menüsü. File menüsü. Yeni bir sahne açma; File menüsü; New ve Reset. Merge, Export, Import menüleri. Yedekleme (Auto Backup), Unit Setup (Ölçü birimi ayarı). Çalışma ekranları. Farklı çalışma ekranı şablonları. Farklı görüntüleme çeşitleri. Çalışma ekranı kontrol araçları. Çalışma ekranında kullanabileceğiniz özellikler ve kısayollar. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
2 Temel bilgiler: Standard ve Extended geometrik objeleri çizme ve değiştirme işlemleri. Objeler nasıl çizilir. Objeleri çizdikten sonra parametreleri değiştirme. Grid (Izgara) ve koordinat sitemi. Autogrid özelliğini kullanarak çizim yapma. Standard ve Extentend Primitives menüler. Name and Color (İsim ve renk). Creation Method (Çizim methodu). Keyboard Entry (Klavye girişi-Klavye ile çizim yapmak için). Diğer standart ojeler. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
3 Seçim araçları ve teknikleri: Bölgesel seçim ve araçları (Region Select). Listeden isme göre seçim yapma (Select By Name). Seçimi filitreleme/ Selection Filter menüsü. Seçim seti yapma. (Selection Set). Grup yapma (Group menüsü). Display Panel Hide ve Freeze. Objeleri gizleme ve dondurma işlemleri. Isolate Selection. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
4 Transform araçları. Taşıma, döndürme ve ölçeklendirme. Referans koordinat sistemi. Local koordinat sistem. Objelerin merkezini değiştirme (Transform Coordinate Center). Objelerin merkezlerini değiştirme (Pivot Point). Snap Tools (Yakalama araçları). Uygulama: (Move, Rotate ve Scale ile objeleri düzenleme). Hizalama araçları (Align Tools); Align (Hizalama), Quick Align, Normal Align. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
5 Kopyalama araçları: Çoğaltma teknikleri ve araçları. Copy, Instance ve Reference çoğaltma arasındaki farklar. Mirror kopyalama aracı. Array kopyalama aracı. Spacing Tool kopyalama aracı. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
6 Uygulama: Array kopyalama aracı ile döner merdiven. Spacing Tool aracı ile balkon. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
7 3ds MAX'de modelleme nasıl yapılır. Modelleme Modifiers Stack (Değiştiriciler yığını paneli). Modifiers (Değiştiriciler). Parametrik değiştiriciler. Bend, Bend ve Limitler. Uygulama: Masa Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
8 Ara Sınav Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 lk test Render işlemi. Taper, Twist, Noise. Uygulama: Deniz. Arka plan (Backround) rengini değiştirme. Arka plan (Backround) resim ekleme. Stretch, Squeeze, Mesh Select, Mesh Select kullanımı. Soft Selection (Yumuşak seçim). Mesh Select Uygulama: Baston. FFD (Free Form Deformations). Uygulama: Kanepe. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
10 Push, Push ve Soft Selection, Ripple, Lattice. Uygulama: Lattice ile sabit pencere. Wave, Displace, Skew, Spherify, Xform, Affect Region, Shell, Cap Holes, Slice, Mesh Smooth, Turbo Smooth, Uygulama: Elma. Neler Öğrendik. Alıştırma. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
11 3ds MAX ile 2 boyutlu çizim nasıl yapılır. 2 boyutlu hazır şekiller. 2 boyutlu çizgiler için ortak menüler. Line (Çizgi) nasıl çizilir. Line çizerken kullanabileceğiniz önemli klavye kısayolları nedir. 2D Snap. Line ve diğer çizgiler için Rendering menüsü. Edit Spline (2 boyutlu çizimler üzerinde değişiklik). Edit Spline Selection menüsü. Nokta çeşitleri. Smooth ile Beizer nokta arasındaki fark. Edit Spline Geometry menüsü. Attach ile çizgileri birbirine bağlama. Vertex (Noktalar) üzerinde kullanabileceğimiz araçlar. Segmentler üzerinde kullanabileceğimiz araçlar. Spline üzerinde kullanabileceğimiz araçlar. 3ds Max ve Autocad. Autocad çizimlerini 3ds Max'e aktarma (Import). Neler öğrendik. Alıştırma. Teorik anlatım Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
12 2 boyutlu çizimleri 3 boyutlu objelere çevirme: Extrude. Uygulama: Ev için plan. Lathe, Bevel, Bevel Profile. Uygulama: Ev için saçak ve kanepe. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
13 Compound Objects Boolean: 3 boyutlu geometrileri birbirinden çıkarma işlemleri. Boolean nasıl uygulanır. Boolean altındaki A ve B objeleri nasıl değiştirilir. Extract, Display ve Update menüsü. Uygulama: Ev plan üzerinde pencere ve kapı boşlukları. Mimari projelerde kullanabileceğimiz parametrik hazır objeler - AEC Extended: Wall (Duvar) nasıl çizilir. Foliage (Ağaç, bitkiler), Railing (Korkuluk). Uygulama: A.E.C Extended Railing ile çit. Stairs (Merdivenler). Uygulama: Merdivenler için parametre değişiklikleri. Windows (Pencereler). Uygulama: Pencereler için parametre değişiklikleri. Doors (Kapılar). Uygulama: Kapılar için parametre değişiklikleri. Uygulama: Snap ile kapı ve pencere çizme. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
14 Compound Objects Loft modelleme: Loft ile modellediğmiz obje üzerinde değişiklik nasıl yapabiliriz. Çizilen yeni bir kesiti eskisinin yerine getirme. Loft obje üzerinde kullandığımız kesitlerin yerini değiştirme ve diğer değişiklikler. Uygulama: Loft ile tarihi kemer. Edit Poly ile Polygon Modelleme: Polygon modelleme. Selection menüsü. Detay ekleme Edit Geometry menüsü ve diğer araçlar. Detay ekleme araçları. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
15 Edit Vertex menüsü ile noktalar üzerinde geometrik değişiklikler. Edit Edge menüsü ile segmentler üzerinde geometrik değişiklikler. Edit Border menüsü ile kenarlıklar üzerinde geometrik değişiklikler. Edit Polygon menüsü ile yüzeyler üzerinde geometrik değişiklikler. Subdivision Surface menüsü. Paint Deformation menüsü ile fırça darbeleri ve modelleme. Uygulama: Edit Poly ile Komodin. Teorik anlatım, gösteri ve uygulama Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Uygulama değerlendirmesi Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar