DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
İç Mekanda Tekstil IMS   321 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Öğr. Gör.HANDE BİLVAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin iç mekan tasarımlarında kullanacağı tefriş elemanlarıyla, perde, pano v.s. gibi örtü malzemelerinde kullanılan kumaşlar, bunların renk, malzeme, dokuma ve yapısal özellikleri hakkında bilgi sahibi olmasının sağlanması.
Dersin İçeriği
İç mimaride tasarım ve dekorasyon elementleriyle prensiplerinin bir sentezi yapılarak, özelliklerinin ve fonksiyonlarının mekanların mimarisiyle, estetik ve işlevsel açıdan uygun bir şekilde bütünleşmeleri. İç mekan tekstillerinin teknik ve işlevsel özellikleri ve doğru kullanımları. Özel hazırlanmış PPS sunumlar eşliğinde anlatımlar.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) ç mimarlık alanında kullanılan kumaşların, görsel etkileri ve yapısal özelliklerini bilerek tasarım, uygulama ve üretim çalışmaları yapma
2) İç mekan tekstillerinde renk ve desen uygulamalarına hakim olma.
3) iç mekan tekstillerinde elyaf özelliklerine hakim olma.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İç mimarlık alanındaki kavramlara, tartışmalara ve gelişmelere dair bilgiye sahip olma,
X
2
İç mimarlık konusunda mesleki yazını ve uluslararası diğer gelişmeleri takip edip, kullanabilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde en az bir yabancı dil bilgisine sahip olma bilgisi,
3
İç mimari tasarım ve uygulamalarının evrensel, toplumsal ve çevresel boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; sürdürülebilir gelişme, yenilikçilik ve girişimcilik konularının farkında olmak,
4
Proje ve şantiye yönetimi ve uygulamaları, çalışanların sağlığı, çevre ve iş güvenliği konularında bilgi sahibi olma,
5
Görsel elemanlarla sunabilme ve gerektiğinde konuyla ilgili rapor yazabilme bilgisi,
X
6
İç mimarlık mesleğini uygulayabilecek temel tasarım, tarih ve teknik bilgisine sahip olma,
X
7
Mesleki bir fikre ya da bir mimari projeye ait analizleri, bulguları, sonuçları, önerileri değerlendirme bilgisi,
X
8
İç mimari uygulamaların hukuksal sonuçları hakkında farkında olma,
9
Mesleki alanda kuramsal, yöntemsel ve uygulamalı bilgileri iç mimari tasarım önerileri ve uygulamaları geliştirmek için bir arada kullanabilme becerisi,
10
Gerçekçi fiziksel, sosyal ve ekonomik kısıtlar altında ve estetik değerler ve kullanıcı ihtiyaçlarını çerçevesinde, çağdaş, yaratıcı ve estetik tasarım önerileri oluşturabilme ve uygulayabilme becerisi,
X
11
Toplanan veriyi analiz edebilme, farklı bilgi ve düşünceleri sentezleyebilme, elde edilen sonuçları yorumlayabilme becerisi ve bunları iç mimari tasarım süreci içinde kullanabilme becerisi,
12
İç mimarlık alanındaki projelerin tasarımdan uygulamaya kadar olan tüm aşamalarında tasarımcı kavrayışı ile hareket edebilme becerisi; bu süreçte kullanacağı projelendirme, tasarım, çizim, yazılım, uygulama konularına dair modern araç, teknik ve teknolojileri seçebilme ve etkin kullanabilme becerisi,
13
Yaşadığımız iç mekânlar ve yapılı çevrelere karşı duyarlı olma, bu mekânlardaki problemleri ve ihtiyaçları eleştirel ve akılcı bakış açısıyla tespit edebilme becerisi,
14
İç Mimarlık alanının gerektirdiği konularda bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve bu gelişmeler doğrultusunda kendisini sürekli yenileme becerisi,
15
Bireysel çalışabilme ve öncelik kullanabilme yetkinliği,
16
İç mimarlık mesleğini ilgilendiren mesleki, bilimsel ve etik sorumluluk yetkinliği,
17
Yaşamboyu öğrenme çerçevesinde, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini geliştirme becerisine sahip olma
18
Takım çalışması yapabilme, çok disiplinli alanlarda bir takım halinde etkin çalışabilme, iletişim kurabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği,
19
Türkçe sözlü ve yazılı etkin iletişim kurabilme yetkinliği,
20
İç Mimarlık alanında tartışmalı kavramsal amaçlı kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını araştırabilme yetkinliği,

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Öğrencilerle tanışmak. Interior Design ın anlamı. Interior design elementlerine ve birbirleri ile olan ilişkiye genel bakış. Başarılı bir iç mekan tasarımı ve uygulaması için dikkat edilecek genel noktalar. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
2 İç mekan tekstillerinin tanıtımı, teknik özelliklerinin anlatımı. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
3 İç mekan tekstilinde kullanılan kumaşların yapısal özellikleri, kullanım alanlarına göre sınıflandırılması. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
4 İç mekan tekstilinin kullanım alanları, estetik ve işlevsel açıdan doğru seçim bilgileri. Tekstillerin diğer elementlerle bütünleşmeleri. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
5 İç mekan tekstil ürünlerinde renk kavramı ve analizi. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
6 Rengin işlevsel ve estetik özellikleri. Mekanda renk psikolojisi. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
7 Tekstillerin, mekanın stiline göre seçimleri ve değişik tekstillerin, ayni mekanda koordinasyonu. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
8 Ara Sınav Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
9 Koltuk, kanepe, perde vb. iç mekan tekstil ürünlerinde, mekan işlevine göre kumaş tercihleri, renk, desen ve biçimsel özellikleri bakımından kombinasyonu. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
10 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması: Yaşam alanlarında. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
11 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması: Bebek ve çocuk odalarında. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
12 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması: Otel mekanlarında. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
13 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması: Yaşam odalarında kumaş tercihi. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
14 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması: Bebek ve çocuk odalarında kumaş tercihi. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
15 İç ve dış mekanda kullanılan kumaşların araştırılması. Genç odalarında kumaş tercihi. Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Öğrenci bir sonraki haftanın konusunu araştırp gelmeli.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar