DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Giriş, Dersin İçerik, Amaç ve Gerekliliklerinin Tanıtılması Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
2 Bilim ve temel kavramlar Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Sözlü Sınav
3 Bilimsel araştırmanın yapısı Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
4 Bilimsel yöntemler ve bu yöntemlere ilişkin farklı görüşler Önerilen kitap, ders notu vb ilgili bölümlerinin okunması konuyla ilgili makale vb yayınların incelenerek özetlenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
5 Araştırma Problemi Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
6 Araştırma modeli I Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
7 Araştırma modeli II Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
Ödev
9 Örneklem alma yöntemleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
10 Verilerin toplanması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
11 Veri toplama yöntemleri: Nicel veri toplama teknikleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
12 Veri toplama yöntemleri: Nitel veri toplama teknikleri Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi
13 Verilerin kaydedilmesi Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
14 Verilerin analizi Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
15 Verilerin yorumlanması ve raporlaştırılması Bölüm okuması ve hazırlık sorularının yanıtlanması, araştırma ve tezlerin incelenmesi Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlanma Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar