DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türk Dil Bilgisi 2 * TRKZ   106 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Prof. Dr.FARUK YILDIRIM1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçenin biçim bilgisini kavratmak.
Dersin İçeriği
Türkçenin yapısal özellikleri, şekil bilgisi; sözcük,kök, gövde, taban, ek,, kökenlerine göre sözcükler, yerli sözcük, yabancı sözcük; köken bilgisi, yapılarına göre sözcük türleri türlerine göre sözcükler ad, sıfat, fiil, zarf, zamir, bağlaç, edat, ünlem; Türkçenin ekleri: yapım ekleri, çekim ekleri, fiilimsi ekleri, çatı ekleri, ek fiil ekleri; Türkçede sözcük türetme yolları; sözcük vurgusu; yazım kuralları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
X
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
X
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
X
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Şekil bilgisi; sözcük,kök, gövde, taban, ek Araştırma
2 Türkçenin yapısal özellikleri Araştırma
3 Kökenlerine göre sözcükler, yerli sözcük, yabancı sözcük; köken bilgisi Araştırma
4 Yapılarına göre sözcükler: basit, türemiş, birleşik sözcükler Araştırma
5 Sözcük türetme yolları, yapım ve çekim ekleri Araştırma
6 Sözcük Türleri: ad Araştırma
7 Sözcük Türleri: sıfat Araştırma
8 Ara Sınav Yok
9 Sözcük Türleri: zamir Araştırma
10 Sözcük Türleri: zarf Araştırma
11 Sözcük Türleri: edat Araştırma
12 Sözcük Türleri: bağlaç Araştırma
13 Sözcük Türleri: ünlem Araştırma
14 Sözcük Türleri: fiil Araştırma
15 Sözcük vurgusu Araştırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları yok

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar