DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Seçmeli Iv:diksiyon * TES   302 6 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Faruk YILDIRIM
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖMER TUĞRUL KARA1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Türkçe öğretmeni adaylarını mesleğe hazırlamak.
Dersin İçeriği
Doğru nefes ve ses alıştırmaları; Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları; Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri; artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup üzerine alıştırmalar; sözsüz iletişim (beden dili), kişisel imaj ve resmi ve sosyal protokol kurallarına göre sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma alıştırmaları.

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türkçe ses, şekil, cümle, metin bilgisi, tarihi ve çağdaş Türk lehçeleri ile ilgili kavram ve ilkeleri açıklama.
X
2
Temel dil becerileri (okuma, dinleme, konuşma ve yazma) ile dil bilgisi öğrenme alanının kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Türk edebiyatının dönemlerini ve dönemlerde yer alan önemli kişileri, olay ve olguları değerlendirme.
4
İlköğretim 5-8. sınıf öğrencilerinin gelişim özelliklerini ve bu özelliklerin öğrenmedeki rolünü değerlendirme.
5
İlköğretim 5-8. sınıf Türkçe dersi öğretim programını ve bu programın öğretiminde kullanılan belli başlı öğretim strateji, yöntem ve tekniklerini kullanabilme.
6
Felsefe, edebiyat ve diğer sanat ürünlerinin eleştirisini yapabilme, niteliklerini açıklayabilme.
7
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme gibi üst düzey düşünme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
8
Öğrencilerde okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
9
Uygun öğrenme materyalleri geliştirme ve bu süreçte bilgi ve iletişim teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
10
Geleneksel ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerinin yanında alternatif ölçme ve değerlendirme yöntem ve tekniklerini kullanarak öğrencilerin öğrenme sürecini izleme.
11
Sınıf yönetiminde karşılaşılan sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk alma.
12
Kendi performansını nesnel olarak değerlendirme ve varılan yargılar doğrultusunda varsa eksiklikleri tamamlama.
X
13
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanma.
X
14
Öğrencileriyle, öğretmen arkadaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle etkili iletişim kurma.
X
15
Kültürel ve sosyal açıdan kendini geliştirme.
X
16
Alanın gerektirdiği bilgi ve becerilere sahip olma.
X
17
Eğitimin genel amaçlarını ve temel ilkelerini uygulama.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Doğru nefes alma alıştırmaları I Yok.
2 Doğru nefes alma alıştırmaları II Yok.
3 Doğru nefes alma alıştırmaları III Yok.
4 Doğru nefes alma alıştırmaları IV Yok.
5 Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları I Yok.
6 Türkçenin fonetik yapısı ve kuralları II Yok.
7 Türkiye Türkçesine özgü tonlama, vurgu ve diğer bürün özellikleri. Yok.
8 Ara Sınav Yok.
9 Artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup I Yok.
10 Artikülasyon kuralları çerçevesinde anlatım teknikleri ve üslup II Yok.
11 Sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma becerisi kazanma I Yok.
12 Sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma becerisi kazanma II Yok.
13 Sunum yapma ve topluluk karşısında konuşma becerisi kazanma III Yok.
14 Telaffuz çalışmaları I Yok.
15 Telaffuz çalışmaları II Yok.
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yok.

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar