DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransız Edebiyatı 1 FRAZ   203 3 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Mediha ÖZATEŞ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMEDİHA ÖZATEŞ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Ortaçağdan 17. yüzyılın sonuna kadar olan dönemi kapsayacak şekilde Fransız edebiyatındaki önemli olayları,akımları,yazarlar ve eserlerini tanıtmak
Dersin İçeriği
Fransız edebiyatının orta çağdan 18.yüzyıla kadarki döneminde ortaya çıkmış türler, akımlar ve yazarların yapıtlarından örnekler, tarihsel süreç içinde incelenir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fransız dilinin oluşumu hakkında bilgi sahibi olur
2) Orta Çağ Fransız toplum yapısını tanır
3) Toplum edebiyat ilişkisini öğrenir
4) Orta çağ Fransız edebiyatındaki yazarları ve eserleri öğrenir
5) 16. yüzyılda gerçekleşen rönesans ve reform hareketlerini öğrenir
6) 16. yüzyılda gerçekleşen fransız dilini yenileştirme ve geliştirme çalışmaları hakkında bilgi sahibi olur.
7) 16.yüzyıl yazarlarının topluma ve insana bakışı ve bunu eserlerine nasıl yansıttıklarına dair bilgi sahibi olur.
8) 17.yüzyıl Fransız edebiyatı ve toplumu hakkında genel bilgi sahibi olur.
9) 17. yüzyıl Fransız edebiyatındaki belli başlı edebi türler ve bu türlerde eserler veren en önemli ve tanınmış yazarlar hakkında bilgi sahibi olur.
10) 17.yüzyıl Fransız edebiyatının en önemli yazarlarının eserleri ve bu eserlerden seçilmiş örnekler hakkında genel bilgi edinir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
X
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
X
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
X
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
X
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
X
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
X
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
X
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
X
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
X
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
X
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
X
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
X
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
X
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
X
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
X
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
X
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
X
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Fransız dilinin oluşumu Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Ortaçağ fransız edebiyatına giriş Ön okuma,araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Ortaçağ fransız edebiyatı Ön okuma,araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Ortaçağ fransız edebiyatı Ön okuma,araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 16. yüzyıl fransız edebiyatı Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 16.yüzyıl fransız edebiyatı yazarları ve eserlerinin incelenmesi Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 17. yüzyıl fransız edebiyatına giriş Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
8 Ara Sınav Sınava Hazırlık Yazılı Sınav
9 17. yüzyıl fransız edebiyatının özellikleri Ön okuma,araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 17.yüzyıl fransız edebiyatındaki önemli edebi türler ve yazarların incelenmesi: Trajedi Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Trajedi ( Racine ) Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 Trajedi (Corneille ) Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Komedi (Molliere ) Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Roman ( Mme de la Fayette ) Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Şiir ( La Fontaine ) Ön okuma,araştırma,ödev Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava Hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar