DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Topluma Hizmet Uygulamaları I YDF   329 5 1 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiNURAN ASLAN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin topluma hizmet kapsamında ihtiyaç sahibi kişilere yardım etmelerini sağlamak
Dersin İçeriği
Topluma hizmet uygulamalarının önemi, toplumun güncel sorunlarını belirleme ve çözüm üretmeye yönelik projeler hazırlama, panel, konferans, kongre, sempozyum gibi bilimsel etkinliklere izleyici, konuşmacı yada düzenleyici olarak katılma, sosyal sorumluluk çerçevesinde çeşitli projelerde gönüllü olarak yer alma, topluma hizmet çalışmalarının okullarda uygulanmasına yönelik temel bilgi ve becerilerin kazanılması.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Toplum kavramını anlama
2) Toplum, birey ve birey, toplum ilişkilerini anlama
3) Topluma Hizmet kavramının önemini bilme
4) Toplum içerisindeki ilişkileri çözümleyebilme
5) Toplum ve toplum bilincini kavrayabilme
6) Topluma hizmein önemini bilme
7) Topluma kimlere yardım edilmesi gerektiğini bilme
8) Toplumu oluşturan yapılar
9) Toplumsal sorunlara duyarlı olma
10) Topluma hizmet uygulamalarının önemini bilme
11) Türk toplumunun değer yargılarını bilme
12) Toplum sorunlarına hassas olabilme
13) Yardım kavramının önemini bilme
14) Toplumda ihtiyaç sahiplerinin şartlarına duyarlı olma
15) Topluma hizmet için istekli olabilme


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplum ve birey kavramları Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Ödev
2 Toplum ve birey ilişkisi Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Rol Oynama
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
3 Topluma hizmet ne demektir Kaynak kitapların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Problem Çözme
Ödev
4 Topluma hizmet konusunda neler yapabiliriz Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Benzetim
Örnek Olay
Ödev
5 İhtiyaç nasıl belirlenir Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Grup Çalışması
Problem Çözme
Ödev
6 Toplumdaki yardıma muhtaç kesimler Araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
Örnek Olay
Bireysel Çalışma
Problem Çözme
Ödev
7 Topluma Hizmet konu seçimleri Gözlem ve araştırma Tartışma
Bireysel Çalışma
Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
9 Topluma hizmette öncelikler Gözlem ve araştırma Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
10 Topluma hizmette yardım türleri Gözlem ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
Gösterip Yaptırma
Grup Çalışması
Ödev
11 Huzur evi ziyareti Gözlem ve araştırma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
12 Kimsesiz çocuklar evi ziyareti Gözlem ve araştırma Anlatım
Tartışma
Grup Çalışması
Bireysel Çalışma
Performans Değerlendirmesi
13 İhtiyaç sahibi olan okulların belirlenmesi Gözlem ve araştırma Tartışma
Grup Çalışması
Proje Temelli Öğrenme
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
14 Sokakta çalışan çocuklara yardım Gözlem ve araştırma Grup Çalışması
Örnek Olay
Problem Çözme
Ödev
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
15 Topluma Hizmet dersinin kazanımlarınn değerlendirilmesi Gözlem ve araştırma Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Proje / Tasarım
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar