DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Öğretmenlik Uygulaması II YDF   412 8 2 5 12

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Öğr. Gör.VOLKAN KOÇKAR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
1) Öğretmenlik mesleğinin gerektirdiği ders anlatma yeterliliğini kazanma 2) Öğrencilerle iletişim kurabilme 3) Öğrencileri anlatılacak konuya güdüleme 4) Sınıf yönetimini sağlama 5) Süreyi verimli kullanma 6) Anlatılan dersle ilgili geri dönüt alabilecek çalışmaların hazırlanması 7) Değerlendirme ve sınav yapabilme
Dersin İçeriği
Her hafta bir günlük plan hazırlama, hazırlanan planı uygulama, uygulamanın okuldaki öğretmen, öğretim elemanı ve uygulama öğrencisi tarafından değerlendirilmesi, değerlendirmeler doğrultusunda düzeltmelerin yapılması ve tekrar uygulama yapılması, portfolyo hazırlama

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Alanıyla ilgili temel ilke ve kavramları tanımlar
2) Konunun gerektirdiği sözel ve görsel dili uygun biçimde kullanır
3) Özel öğretim yaklaşım, yöntem ve tekniklerini tanımlar
4) Öğretim teknolojilerinden yararlanır
5) Öğretim araç-gereç ve materyalini sınıf düzeyine uygun biçimde kullanır
6) Ders planını açık, anlaşılır ve düzenli biçimde yazar
7) Kazanımları açık bir biçimde ifade eder. Kazanımlara uygun yöntem ve teknikleri belirler.
8) Uygun araç-gereç ve materyal hazırlar.
9) Kazanımlara uygun değerlendirme biçimleri belirler
10) Çeşitli öğretim yöntem ve tekniklerini uygun biçimde kullanır
11) Uygun değerlendirme materyali hazırlar.
12) Öğrencilerin ürünlerini kısa sürede notlandırır
13) Mesleği ile ilgili yasa ve yönetmelikleri tanır
14) Mesleki öneri ve eleştirilere açık olur
15) Okul etkinliklerine katılır


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dönem planı hazırlanması İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
2 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
3 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
4 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
5 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
6 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
7 Planının uygulanması veya planlı bazı faaliyetler İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Portfolyo
Jüri Değerlendirmesi
9 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
10 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
11 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
12 O öğretmenin gözetiminde okul öncesi eğitim de planında hazırlanan plan ve bazı etkinlikler uygulayabilirsiniz. O hesabı sınıf öğretmeni fikirlerini dikkate alınarak uygulamalar ile ilgili değerlendirme raporu doldurabilirsiniz İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
13 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
14 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
15 Revizyonlar yapıldıktan sonra planı yeniden yapmak İlgili kaynakları evde okur. Tartışma
Grup Çalışması
Jüri Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Sözlü Sınav
Portfolyo
Performans Değerlendirmesi
Jüri Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar