DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fransızcanın Yapısı 2 FRAZ   102 2 2 2 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fransızca Dilbilgisi temel kurallarını orta seviyede kavrama ve bu kuralları verilen metin içerisinde kullanma. Metin içerisinde parça-bütün ilişkilerini görebilme. Dilbilgisi kurallarını kullanarak kurallı doğru cümleler yapabilme
Dersin İçeriği
Fransızca Dilbilgisi temel kurallarını orta seviyede kavrama ve bu kuralları verilen metin içerisinde kullanma. Metin içerisinde parça-bütün ilişkilerini görebilme. Dilbilgisi kurallarını kullanarak kurallı doğru cümleler yapabilme

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Dilek-şart kipi (conditionnel) kullanım alanlarını ve değerlerini bilir
2) Dilek-istek kipi (Subjonctif) kullanım alanlarını ve değerlerini bilir
3) Bileşik Tümce ve isim yan tümcelerinde kiplerin kullanımı (indicatif, subjonctif conditionnel) bilir
4) Aktif ve pasif cümleler kurmayı bilir
5) Dolaylı anlatım içeren cümleler kurabilir
6) Sıfat veya fiilden isim yapmayı bilir
7) Bağlaçların kullanım alan ve değerlerini bilir
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Dilbilgisi II dersinin dönem program, amaçlarının tanıtımı. Geçmiş zaman uyumları Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
2 Dilek-şart kipi (conditionnel) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
3 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
4 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
5 Dilek-istek kipi (Subjonctif) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
6 Bileşik Tümce ve isim yan tümcelerinde Kiplerin kullanımı (indicatif, subjonctif conditionnel) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
7 Aktif ve pasif cümleler Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Aktif ve pasif cümleler Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
10 Konuların tekrarı Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
11 Dolaylı anlatım (1) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Dolaylı anlatım (2) Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Sıfat veya fiilden isim yapma Geçmiş konularla bağlantı kurulur
14 Sıfat veya fiilden isim yapma. Dersin genel bir değerlendirmesi Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Bağlaçlar Geçmiş konularla bağlantı kurulur Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
Gösterip Yaptırma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar