DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yazma Becerileri 1 FRAZ   107 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiMUSTAFA MAVAŞOĞLU1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere, a) sözcük bilgisi ve sözdizim bilgilerini aşamalı olarak tümce, paragraf ve metin düzeyinde kullandırmak, b) betimlemeli, anlatısal ve gerekçelendirmeli metin yazma tekniklerini kazandırmak.
Dersin İçeriği
Çeşitli metin örnekleri inceleme ve öykü,hikaye yazımı

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Nesneleri ve kişileri nitelendirebilirler
2) Olumlu ve olumsuz duyguları aktarabilirler
3) Zaman düzlemine yerleştirerek anlatım yapabilirler
4) Uzam düzlemine yerleştirerek anlatım yapabilirler
5) Geçmiş olayları anlatabilirler
6) Kanı ve yargıları aktarabilirler
7) Kanıtlayıcı metin yazabilirler
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Nesneleri ve kişileri nitelendirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
2 Olumlu ve olumsuz duyguları dile getirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
3 Olumlu ve olumsuz duyguları dile getirme İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
4 Zaman düzlemine yerleştirerek anlatma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
5 Uzamsal düzleme yerleştirerek anlatma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
6 Geçmiş olayları anlatma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
7 Geçmiş olayları anlatma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
8 Ara Sınav Sınava hazırlık
9 Kanı ve yargıları aktarma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
10 Kanı ve yargıları aktarma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
11 Kanı ve yargıları aktarma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
12 Kanıtlayıcı metin yazma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
13 Kanıtlayıcı metin yazma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
14 Kanıtlayıcı metin yazma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
15 Kanıtlayıcı metin yazma İlgili kaynaklardan konu ile ilgili bölümler çalışılacak
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar