DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Türkçe-Fransızca Çeviri FRAZ   306 6 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Volkan KOÇKAR
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilere Türkçeden Fransızcaya çeşitli metin türleri ve gazete haberleri yoluyla çeviri beceri ve tekniklerini kazandırmak. Bu metin türleri ve gazete haberleri ile öğrencilerin kendi başına çeviri yapabilmesini sağlamak.
Dersin İçeriği
Değişik tür ve düzeylerde Türkçe özgün metinleri Fransızcaya çevirme, dillerin yapısal ve kültürel farklılıklarından kaynaklanan çeviri güçlüklerini tartışma ve değerlendirme.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çeviri ediminin önemini kavrar
2) Bu teknikleri edinerek öğrencinin adım adım uygulayabilir
3) Çeviri metnini dilbilgisel ve anlambilimsel yorumlayarak açıklayabilir
4) Yazılı çeviri gibi sözlü çeviri de yapabilir
5) Anadili ve öğrenilen dil arasında söz dizimsel benzerlikleri ve farklılıkları bulabillir
6) Anadilinde verilmiş basit paragrafları öğrendiği dile çevirebilir
7) Basit cümlerleden oluşan metinleri öğrendiği yabancı dile çevirebilir
8) Anadilindeki cümleleri ögelerine ayırabilir
9) Cümlenin kurucu ögelerini belirleme ve bunları Fransızcaya aktarabilir
10) İki dil arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları belirleyebilir
11) Anadilinde yazılmış basit bir paragrafı Fransızcaya çevirebilir
12) Karmaşık cümle yapılarını çözümleyebilir
13) Bağlaçlı cümleleri çözümleyebilir
14) İki dil arasında benzetimler yapabilir
15) iki dil arasındaki söz dizimsel farklılıkları anlayabilir


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İlk ve ortaöğretim öğrencilerinin gelişim özelliklerini anlama.
2
Dilbilimin, Fransızca dilbilgisinin ve yabancı dil eğitiminin temel kavram ve ilkelerini açıklama.
3
Fransızca öğretmenliği ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirme.
4
Fransızca öğretmenliğini etkileyebilecek kültürel unsurları karşılaştırmalı olarak betimleme.
5
Yabancı dil olarak Fransızcanın alanlarını ve işlevlerini açıklama.
6
Yabancı dil eğitiminde bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklama.
7
Fransız Dili Eğitimi programını ve bu programın öğretiminde kullanılan öğretim yöntem, teknik ve stratejilerini açıklama.
8
Öğrencilerle etkin iletişimle ilgili uygulamaları açıklama.
9
Öğrencilerde eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve teknikleri kullanma.
10
Bireysel farklılıkları ve konu alanını dikkate alarak öğretme - öğrenme sürecini planlama.
11
Hem öğretimi planlama hem de öğrenme sürecinde bilgi teknolojilerini etkili olarak kullanma.
12
Öğrencilerin bireysel ve kültürel farklılıklarını dikkate alarak öğrenci merkezli bir öğretim için gerekli yöntem ve teknikleri etkili bir şekilde kullanma.
13
Farklı ölçme ve değerlendirme yöntem ve teknikleri kullanarak öğrencilerin gelişimini izleme.
14
Fransız diliyle ilgili karşılaştığı sorunların çözümünde bireysel ve grup olarak sorumluluk üstlenme.
15
Okul, toplum ve dünya sorunlarına karşı duyarlı bir yurttaş olma.
16
Kendi kendine öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirme
17
Öğrencileriyle, meslektaşlarıyla, okul yönetimi ve ailelerle sağlıklı iletişim kurma.
18
Fransız dili eğitimiyle ilgili bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin kullanma.
19
Fransızca öğretmenliğindeki yeterliliği üzerinde düşünme ve sürekli gelişim için girişimde bulunma.
20
Fransız dili eğitimiyle ilgili olarak çevresinde, ülkesinde ve dünyada olup biteni izleyerek çözümleyebilme.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çeviri, yapısal morfolojik ve anlam zorluklar araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
2 Belirsiz anlam içeren cümleler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
3 Neden ya da sonuç içeren cümleler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
4 Kontrast yapısı ile cümleler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
5 Ilgi zamirleri ile cümleler araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
6 Türk gazete, dergi, haber, mektuplar kısa metinler tercüme güncel konular araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
7 Türk gazete, dergi, haber, mektuplar kısa metinler tercüme güncel konular araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
8 Ara Sınav
9 Türk gazete, dergi, haber, mektuplar kısa metinler tercüme güncel konular araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
10 Değerlendirme Edebi metin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
11 Edebi metin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
12 Edebi metin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
13 Edebi metin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
14 Dil öğretimi alanında bir metnin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
15 Dilbilimsel bir metnin çevirisi araştırma ve izlenen kaynaktaki belirtilen bölümleri okuma ve çeviri ödevi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar