DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çocuğu Tanıma ve Değerlendirme OKLZ   303 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin katılımcıları çocuğu tanımanın amacı ve önemi kavrayacak; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri hakkında bilgilenecek; erken çocuklukta kullanılan testler; çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo ve dökümantasyon gibi teknik ve yöntemlerin kullanılmasına aşina olacak ve bu konularda deneyim kazanacaklardır.
Dersin İçeriği
Çocuğu tanımanın amacı ve önemi; farklı açıdan çocukları tanıma, çocukları tanıma ilkeleri, çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özellikleri; erken çocuklukta kullanılan testler; çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma; portfolyo ve dökümantasyon.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çocuğu tanımanın ve değerlendirmenin amacını ve önemini kavrar.
2) Farklı açıdan çocukları tanımanın gerekliliğini ve çocukları tanıma ilkelerini bilir.
3) Çocukları tanımada kullanılan teknikler ve özelliklerini karşılaştırıp değerlendirir.,
4) Erken çocuklukta kullanılan gözlem ve kayıt türlerini, çocuğu oyun ve resim yoluyla tanıma, portfolyo ve dökümantasyonu kullanır.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
X
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
X
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
X
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
X
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
X
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
X
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Çocuk gelişimini değerlendirmede gözlem Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Gözlemsel veri toplama ve kayıt Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Özsaygının gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 Duygusal yeterliliğin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Sosyal yeterliliğin gözlenmesi ve değerlendirilmesi - I Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Sosyal yeterliliğin gözlenmesi ve değerlendirilmesi - II Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
7 Fiziksel gelişimin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösteri
8 Ara Sınav Sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Bilişsel gelişimin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Konuşma dilinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Gelişen okur yazarlık becerilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
12 Sanat, müzik ve dans becerilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
13 Dramatik oyun becerilerinin gözlenmesi ve değerlendirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
14 Gözlemsel verilerin aileler ile paylaşılması Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Alıştırma ve Uygulama
Gösterip Yaptırma
15 Çocukları tanıma, gözlem ve değerlendirme süreçlerinin gözden geçirilmesi Konu ile ilgili kaynakları okuma Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava hazırlık Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar