DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eğitimde Ahlak ve Etik   2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Doç. Dr.ÖZKAN ÖZGÜN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Eğitimde etikle ilgili temel kavram, sorun ve kuramları irdelemek.
Dersin İçeriği
Eğitimde etikle ilgili konular, problemler ve görüşler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Ahlak, ahlaki ikilem ve ahlaki hassasiyet kavramlarını açıklar.
2) Ahlaki ikilemlerde karar verme teorilerini açıklar.
3) Ahlaki ikilemlerde karar vermeye etki eden faktörleri açıklar.
4) Ahlak ve etik kavramlarını açıklar.
5) Etik, etik türleri ve meslek etiğini açıklar.
6) Dünyada ve Türkiyede meslek etiği ile ilgili durumları açıklar.
7) Öğretmenlik meslek etiğini ve eğitim paydaşlarıyla ilişkilerde etik ilkeleri açıklar.
8) Etik kodları açıklar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Okul öncesi dönem çocuklarına ilişkin gelişim, öğrenme ve eğitim kuramlarını açıklar
2
Okul öncesi eğitim mevzuatını, yönetmeliğini ve eğitim programını açıklar
3
Fen ve matematik konularına ilişkin temel kavramları açıklar
4
Okul öncesi dönem çocuklarının gelişimsel özelliklerini, bireysel farklılıklarını, ilgi ve gereksinimlerini göz önünde bulundurarak etkinlikler hazırlar
5
Aile katılım stratejilerini aktif olarak kullanır
6
Bilimsel araştırma yöntemlerini kullanarak bir bilimsel araştırma projesini planlar, yürütür ve elde edilen verileri analiz ederek yorumlar
7
Eğitim ortamını çocukların gelişimsel gereksinimlerine, fiziksel koşullara ve etkili sınıf yönetimi ilkelerine uygun olarak düzenler
8
Çocukların gelişimlerini desteklemek ve eğitimin kalıcılığını sağlamak amacıyla çok yönlü ölçme ve değerlendirme kullanır
9
Çocukların gelişimini her yönden desteklemek amacıyla uygun yöntem ve teknikleri uygular
10
Çocukların gelişim düzeylerine ve bireysel özelliklerine uygun materyal seçer, hazırlar ve kullanır.
11
Özel gereksinimli çocukların gelişimsel özellikleri ve öğretimsel gereksinimlerini karşılamak için eğitim ortamında gerekli düzenlemeler yapar ve kaynaştırma eğitimini uygular
12
Eğitim amaçlarına ulaşmak için bilgi teknolojilerini etkin olarak kullanır
13
Eğitim ortamında ve günlük yaşamında karşılaştığı sorunları tarihsel, felsefi ve sosyolojik bakış açısından değerlendirir
14
Bireysel ve ekip çalışmalarında sorumluluk alır ve alınan görevi etkin bir şekilde yerine getirir
15
Mesleki ve bireysel gelişim için; araştırma, keşfetme, alternatif çözüm yolları üretme, bilgiye ulaşma, eleştirel düşünme ve tartışma becerilerine sahiptir.
16
Etkin dinleme, empati kurma, kendini ifade etme ve teknolojiyi kullanarak etkili iletişim becerisine sahiptir
17
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif alanlarda kendini sürekli geliştirir.
18
Müzik, sanat, oyun ve drama alanlarında uygulama bilgi ve becerisine sahiptir
19
Mesleki, toplumsal ve kültürel konularda eleştirel, yaratıcı ve çok boyutlu bakabilme becerisine sahiptir.
20
Alanı ile ilgili bilgileri toplumsal sorumluluk bilinciyle, mesleki ve gündelik yaşamında kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ahlak yok
2 Ahlak ve etik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
3 Meslek etiği Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
4 öğretmenlik meslek etiği Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
5 eğitim ve öğrenme hakkı Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
6 Eğitimin paydaşlarıyla etik ilişkiler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
7 Yöneticiler, veliler ve öğrencilerin etik sorumlulukları Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
8 Ara Sınav sınava hazırlık
9 Etik liderlik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
10 okulda etik dışı davranışlar Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
11 Etik ikilemler Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
12 Etik karar verme süreci Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
13 Türkiyede kamu yönetimi ve etik Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
14 Okulda etik eğitimi Önerilen kitabın ilgili kısımı okunacak
15 Genel değerlendirme eski konuların gözden geçirilmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları sınava hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar