DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Hemşirelik Esasları 2 HML   120 2 6 12 18

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Zehra ESKİMEZ
Dersi Verenler
Öğr. Gör.Ece KURT1. Öğretim Grup:A
Öğr. Gör.Ece KURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencinin, hemşireliğin temel felsefesini, görev, yetki ve sorumluluklarını, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini ve diğer mesleklerle olan ilişkilerini kavramasını sağlamak,Sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavramasına yardımcı olmak, Kendisinin ve hastanın sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını öğrenmesi ve bunları uygulamasını sağlamak.
Dersin İçeriği
Hareket Gereksinimi, İlaç Uygulamaları,Sıvı Gereksinimi, Beslenme Gereksinimi, Boşaltım Gereksinimi ( Bağırsak), Boşaltım Gereksinimi (Üriner), Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım, Kayıp Ölüm ve Yas Tutma, Hemşirelik Süreci, Kayıt tutma, Ağrı, Ölüm ve yas tutma

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Hemşireliğin temel felsefesini, görev, yetki ve sorumluluklarını, hemşirelik mesleğinin toplumdaki yerini ve diğer mesleklerle olan ilişkileri kavrar.
2) Sağlık sistemi içinde hemşirenin rolünü ve öğrenci hemşire olarak kendi rolünü kavrar.
3) Kendisinin ve hastanın sağlığının korunması için gerekli temel bireysel sağlık kurallarını öğrenir ve bunları uygular.
4) Hemşirelik mesleğine ait temel kuram, kavram, ilke ve yöntemlere ilişkin bilgi ve beceri kazanır ve bunları uygular.
5) Hemşirelik bakımının temel bilimsel ilkelerini kavrar ve bu ilkelerden yararlanarak vereceği hasta bakımında teknik beceri kazanır.
6) Edindiği bilimsel bilgiler doğrultusunda, hastaya eğitim ve öğretim yapabilme yeteneği kazanır.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Ders ve Kaynakların Tanıtımı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
2 Hareket Gereksinimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
3 Hareket Gereksinimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
4 İlaç Uygulamarı Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Sözlü Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
5 Sıvı Gereksinimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
6 Beslenme Gereksinimi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
7 Boşaltım Gereksinimi (Bağırsak) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
9 Boşaltım Gereksinimi (Üriner) Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
10 Ameliyat Öncesi ve Sonrası Bakım, Kayıp Ölüm ve Yas Tutma Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
11 Hemşirelik Süreci Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
12 Kayıt Tutma Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
13 Ağrı Yönetim Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
14 Ölüm ve Yas Tutma Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
15 Dersin değerlendirmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösterip Yaptırma
Beyin Fırtınası
Deney / Laboratuvar
Yazılı Sınav
Ödev
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Derse ilişkin tüm kaynakların okunması Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar