DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fiziksel muayene Yöntemleri HMS   366 6 2 2 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü
Dersi Verenler
Arş.Gör.Pınar YEŞİL DEMİRCİ1. Öğretim Grup:A
Arş.Gör.Pınar YEŞİL DEMİRCİ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Hasta ve sağlıklı bireyin fiziksel değerlendirmesini gerçekleştirebilecek bilgi, beceri ve davranışları kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu ders hasta ve sağlıklı bireyin fiziksel değerlendirmesini konu alır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Fizik muayene yöntemlerini tanımlar.
2) Fizik muayene yöntemlerini sıralar.
3) Yaşam bulgularını ölçer ve değerlendirir.
4) Sağlıklı/hasta bireyin sistemlerinin (kalp, akciğer, sinir sistemi vb.) değerlendirilmesinde fizik muayene yöntemlerini kullanır.
5) Sağlıklı/hasta bireyin sağlık anamnezine yönelik veri toplar.
6) Fizik muayene yöntemlerini kullanarak sağlıklı/hasta bireyin sistemlerinin değerlendirilmesi sonucu elde ettiği verileri yorumlar/değerlendirir.
7) Fizik muayene yöntemleri kullanarak elde ettiği veriler ile sağlıklı ve hasta bireye özgü uygun bakımı geliştirir.
8) Fiziksel muayenede eleştirel düşünme sürecini kullanır.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İnsan vücudunu oluşturan hücre, doku, organ, sistemlerin yapı ve fonksiyonlarını, bu sistemlerin birbirleriyle olan ilişkilerini bilir. Sağlıklı ve hasta bireyin yapısını, fizyolojik fonksiyonlarını açıklar, sağlıktan sapma durumlarını tanımlar, uygun hemşirelik girişimlerini planlar.
X
2
Temel insan gereksinimleri doğrultusunda birey, aile ve toplumun sağlık ve-veya hastalık durumlarında hemşirelik bakım uygulamalarını etkileyebilecek faktörleri bilir
X
3
Hemşirelik bakımına temel oluşturan kavram ve kuramları bilir, etkili iletişim tekniklerini de kullanarak sağlığı koruma ve geliştirmede uygun hemşirelik girişimini planlar ve değerlendirir
X
4
Hemşirelikle ilgili gelişmeleri bilimsel yöntemleri kullanarak değerlendirir. Sağlıklı ve hasta bireyin sağlık bakım ihtiyaçlarını karşılamada kanıta dayalı uygulamalardan yararlanma yollarını bilir
X
5
Öğrenme ve öğretme sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını bilir
X
6
Sağlık politikaları, sağlık mevzuatı ve yönetim sürecini hemşirelik hizmetlerinde nasıl kullanacağını, görev, yetki ve sorumluluklarını bilir
X
7
Bilimsel bilginin üretimi ile ilgili yöntemleri bilir. Bilimsel problem çözme yönteminin nasıl kullanılacağını bilir
X
8
Demokrasi, insan hakları, toplumsal, bilimsel, kültürel değerler ve mesleki etik ilkelere uygun davranır
X
9
Sağlık politikalarının oluşturulmasına ve toplumun sağlık düzeyinin yükseltilmesine katkı sağlar. Toplum sağlığı konusuna duyarlı sağlığı koruma ve geliştirmeye yönelik proje ve etkinliklerde yer alır
X
10
Mesleki sorunları çözmede sorumluluk üstlenir
X
11
Öğrenme gereksinimlerinin bilincinde yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir
X
12
Sağlıkla ilgili uygulamalarda ekibin etkin bir üyesi olarak sorumluluk alır
X
13
Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir. En az bir yabancı dil kullanır
X
14
Alanının gerektirdiği bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Muayene yöntemlerine giriş, veri toplama yöntemleri Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
2 Genel değerlendirme genel görünüm ve davranışlar, yaşamsal bulgular, vücut ağırlığı ve boy Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
3 Mental durumun değerlendirilmesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
4 Deri, saç ve tırnakların fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
5 Baş ve boyunun fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
6 Göz ve görme muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
7 Kulak ve işitme muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
8 Ara Sınav Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
9 Kalp ve kan damarlarının fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
10 Toraks ve akciğerlerin fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
11 Meme ve aksillaların muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
12 Sinir sisteminin fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
13 Sinir sisteminin fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
14 Abdomenin fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
15 Kas ve iskelet sisteminin fizik muayenesi Konuya ilişkin kaynakların okunması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konuya ilişkin kaynakların okunması

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar