DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Psikomotor Gelişim * BEO   301 5 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Dilek SEVİMLİ
Dersi Verenler
Prof. Dr.DİLEK SEVİMLİ1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin genel amacı, hareketi öğrenme aşamasındaki süreçleri açıklama, hareket dönemlerine yönelik hareket eğitimi tutum ve becerileri kazanmaktır.
Dersin İçeriği
Motor Öğrenme; temel kavramları ve motor davranışlar,Öğrenme çeşitleri ve teorileri sınıflar, hareket planlaması,Motor davranış ve 2 boyutlu ve çok boyutlu sistemler yaklaşımı,Sporda Motor Kontrol Teorileri,Öğrenme Kuram ve Stilleri, Öğretim Stratejileri ve Motor öğrenmede İdeal Alıştırmaların Organizasyonu ve Programlanması,Hareketin kontrolü; hata Tespiti ve hataların analizinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Beden eğitimi ve sporda öğretim yöntemleri derslerinde edindiği bilgilerle hareket öğretim basamaklarını uygulayabilme becerisi kazanır
X
2
Öğrencilerin kendi gelişimlerin değerlendirmelerini sağlar ve bu sonuçları öğretimi geliştirmek için kullanır.Türk Milli Eğitim Sistemi temel ilkelerini bilir ve uygular.
X
3
Beden eğitimi ve spor alanında yeterli düzeyde bilgi sahibi olma ve bilgilerini aktarabilme becerisi kazanır. Öğretim kalitesini arttırmak için gerekli bilişim, iletişim ve öğretim teknolojilerini kullanabilme becerisi kazanır.
X
4
Öğrencileri yeteneklerine göre spor branşlarına yönlendirir. Spor organizasyonları düzenler ve yürütür. 23 Nisan ve 19 Mayıs bayramlarını hazırlama ve yönetme becerileri kazanır. Öğrencileri yaş grubu ve seviyelerine uygun sportif yüklenme ve antrenman yöntemleri uygular.
X
5
Öğretmenlik mesleğiyle ilgili bilgileri izleyip yeterli düzeyde anlayabilecek ve meslektaşları ile iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil bilgisine sahiptir.
X
6
Sözlü ve yazılı olarak kendini ifade edebilme becerisi kazanır
X
7
Öğretmenlik meslek bilgisi derslerinde edinilen bilgileri uygulayabilme becerisi kazanır.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İnsanın Gelişimi; Duyuşsal, sosyal ve fiziksel gelişim kavramları Kaynak okuma. Ön araştırma ?
2 Gelişim sürecinde yaşa bağlı değişiklikler Kaynak okuma. Ön araştırma ?
3 Psikomotor davranışlarda ortaya çıkan yaşa bağlı değişiklerin incelenmesi Kaynak okuma. Ön araştırma ?
4 Bireyler arasındaki benzerlikler, farklılıklar ve genel ilkeler Kaynak okuma. Ön araştırma ?
5 Psikomotor gelişimi etkileyen faktörler, Kaynak okuma. Ön araştırma ?
6 Temel hareket safhaları ve çeşitleri Kaynak okuma. Ön araştırma ?
7 Çocuklarda Fiziksel gelişim dönemleri, Kaynak okuma. Ön araştırma ?
8 Vize sınavı vize sınavı ?
9 Çocuklarda psikomotor gelişim dönemleri, Kaynak okuma. Ön araştırma ?
10 Bireylerdeki psikomotor gelişim ile motor gelşim ve fiziksel gelişim arasındaki bütünsellikleri ve farklılıklar Kaynak okuma. Ön araştırma ?
11 Motor uygunluk Kaynak okuma. Ön araştırma ?
12 Fiziksel uygunluk Kaynak okuma. Ön araştırma ?
13 Algısal motor yetenekler Kaynak okuma. Ön araştırma ?
14 Benlik kavramı ilişkisi Kaynak okuma. Ön araştırma ?
15 Çocuklarda psikomotor davranışların değerlendirilmesi Kaynak okuma. Ön araştırma ?
16-17 Final sınavı final sınav ?

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar