DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Sporda İletişim Becerileri AY   136 2 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Öğr. Gör. Zehra ERCAN
Dersi Verenler
Doç. Dr.YELİZ ŞİRİN1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İletişim kavramını ve kapsamını incelemek ve önemini tartışmak, Kitle iletişimin ve popüler kültürün gelişimini değerlendirerek iletişim sürecinin bu gelişimlere etkisini irdelemek ve iletişim kavramı ile ilişkili örnek olayları analiz etmektir.
Dersin İçeriği
Sporda İletişim Becerilerinin incelenmesi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) 1. İletişim ile ilgili temel kavramları açıklayabilecektir.
2) İletişim disiplinini oluşturan konuları tartışabilecektir
3) İletişim ile ilgili örnek olayları analiz edebilecektir.
4) İletişim becerilerinin spor ortamlarındaki yararlarını değerlendirebilecektir
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İletişime Giriş (Temel Kavramlar) Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 İçsel İletişim Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Bireyler Arası İletişim, grup ve örgüt iletişimi Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
4 İletişim için varoluşun boyutları Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 İlişki paradigmaları Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
6 İletişim türleri Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
7 Sözsüz İletişim Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
8 Ara Sınav ara sınav ? Yazılı Sınav
9 Kitle İletişimi Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
10 Aile İçi İletişim Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
11 Spor eğitim ve öğretim süreci Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
12 Spor eğitim ve öğretim sürecinde iletişim engelleri Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
13 Empatik iletişim süreci Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
14 Spor ve İletişim Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
15 Spor ve İletişim Kaynak okuma,ön araştırma,konu tekrarı ? Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Grup Çalışması
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları final ? Performans Değerlendirmesi

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar