DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel Elektronik FZK   208 4 4 4 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Mehmet KARAKILÇIK
Dersi Verenler
Prof. Dr.MEHMET KARAKILÇIK1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Fizikçiler için temel elektrik ve elektronik devre elemanlarını, çalışma prensiplerini ve devre analizleri gibi temel elektronik konularını öğretmektir.
Dersin İçeriği
Temel Elektroniğe Giriş, Elektrik Devrelerinin Temelleri, DC Network Analizleri, AC Network Analizleri Geçici Dalga Analizleri, EM rezonans ve Uygulamaları, AC Devrelerde Güç, İşlemsel Yükselteçler, Yarıiletkenler ve Doğrultucu ve Gerilim Düzenleyici Elektronik Devreler, Tek Kutuplu Eklem Diyotlar: Çalışması, Devre Modeli ve Uygulamalar, Alan Etkili Transistörler: Çalışması, Devre Modeli ve Uygulamalar, Güç Elektroniği, Dijital Mantık Devreleri, Entegre Dijital Devreler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel elektrik kavramlarını ve tanımlarını açıklar
2) Elektrik akımını, potansiyel farkını, pasif ve aktif devre elamanlarının temel özelliklerini açıklar.
3) DC akım devrelerini çözer.
4) AC akım devrelerini çözer.
5) Geçici dalga analizlerin çözer
6) EM Rezonans ve Uygulamalarını tanımlar.
7) AC Devrelerde Güç analizi yapar.
8) Karışık devrelerin analizini yapar
9) İşlemsel yükselteçlerin çalışma prensiplerini açıklar ve toplama, türev ve integral alan devrelerle matematiksel işlemleri yapar.
10) Yarıiletkenlerin fiziksel yapısını ve elektronikteki önemini ve çalışma prensiplerini açıklar ve AC/DC doğrultucu devrelerini tasarlar ve analizini yapar. Gerilim düzenleyici elektronik devrelerin çözer.
11) Tek kutuplu eklem diyotların çalışma prensibini bilir ve analiz eder. Devre modeli tasarlar ve uygular.
12) Alan Etkili Transistörlarin (AET) çalışma prensibini açıklar, devre modeli tasarlar ve uygular.
13) Güç elektroniğini kavrar ve güç elektroniği devre analizi yapar.
14) Dijital mantık devrelerini kullanır, yeni dijital devreler tasarlar ve analiz eder.
15) Entegre dijital devreleri tasarlar ve analiz eder.


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu biilr ve ona göre davranır
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur
17
Bireysel gelişimin önemini bilir ve gereğini uygular
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izler, öğrenir ve toplumsal etik açısından değerlendirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Elektriğe Giriş İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
2 Elektrik Devrelerinin Temelleri: Elektrik akımı, Potansiyel fark ve ölçme aygıtları, Pasif ve aktif devre elamanları İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
3 DC Network Analizleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
4 AC Network Analizleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
5 Geçici Dalga Analizleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
6 EM Rezonans ve Uygulamaları İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
7 AC Devrelerde Güç İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Soru-Cevap
Problem Çözme
Yazılı Sınav
9 İşlemsel Yükselteçler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
10 Yarıiletkenler ve Doğrultucu ve Gerilim Düzenleyici Elektronik Devreler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
11 Tek Kutuplu Eklem Transistörler: Çalışması, Devre Modeli ve Uygulamalar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
12 Alan Etkili Transistörler: Çalışması, Devre Modeli ve Uygulamalar İlgili konuların kitaplardan araştırılması Soru-Cevap
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
13 Güç Elektroniği İlgili konuların kitaplardan araştırılması Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
14 Dijital Mantık Devreleri İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Beyin Fırtınası
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
15 Entegre Dijital Devreler İlgili konuların kitaplardan araştırılması Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Örnek Olay
Problem Çözme
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Konular çalışılacaktır ve bunlarla ilgili problemler çözülecektir. Soru-Cevap
Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar