DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Yoğun Madde Fiziği FZ   445 7 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Cebrail GÜMÜŞ
Dersi Verenler
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.CEBRAİL GÜMÜŞ2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Yoğun madde fiziğinin çeşitli konularının öğrenilmesidir.
Dersin İçeriği
Serbest elektronun fermi gazı; Katıların band teorisi; Yarıiletkenler kristaller; Metal ve Fermi yüzeyleri.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Temel örgü yapılarını öğrenilmesi
2) Kristal örgü çeşitleri
3) XRD kırınımı ve yorumu
4) Katıların temel fiziksel özellikleri
5) Kristal bağlanma
6) Ters örgü ve dalga kırınımı
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Serbest elektronun fermi gazı. Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
2 Serbest elektronun fermi gazı Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
3 Katıların band teorisi Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Katıların band teorisi; Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
5 Uygulamalar Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Problem çözümü Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
7 tekrar Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
8 Ara Sınav Genel tekrar Yazılı Sınav
9 Yarıiletkenler kristaller Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
10 Yarıiletkenler kristaller Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Metal ve Fermi yüzeyleri. Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
12 Metal ve Fermi yüzeyleri. Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
13 Isı kapasitesi Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
14 Uygulamalar Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
15 problem çözümü Kitapla ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
C. Kittel, Katıhal Fiziğine Giriş, 6.Baskıdan çeviri, GÜVEN Kitap Yayın Dağılım LTD. ŞTİ, İstanbul, 1996. -Mermin, Ashcroft, Solid State Physics.
-Peierls R., Quantum Theory of Solids.