DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Radiation Science Fundamentals IFZ   217 3 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Zehra YEĞİNGİL
Dersi Verenler
Prof. Dr.ZEHRA YEĞİNGİL1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Dersin amacı radyasyonun ve radyoaktivitenin ne olduğunu öğrenciye öğretmektir. Farklı radyasyon monitörlerinin ve radyasyon belirleyici cihazların anlaşılmasını sağlamaktır. Radyoaktiviteyle ilgili medikal x-ışınlarının, lazerlerin, UVlerin ne olduğunun anlaşılmasını sağlamaktır.
Dersin İçeriği
Radyasyon ve radyoaktivite, Radyasyonun biyolojik etkileri, Radyasyondan korunma standartları, Radyasyon güvenliği prensipleri, Radyoaktif materyalle çalışma, Acil durumda yapılacaklar ve dekontaminasyon, Radyasyonun belirlenmesi ve ölçülmesi, Radyoaktif materyallerin nakledilmesi, Radyasyona tutan cihazlar ve nükleer ölçümler, Analitik ve medikal x-ışınları, Nükleer reaktörler, Parçacık hızlandırıcıları, Tıpta radyasyon, Radyoaktif artıklar, Lazer güvenliği, UV radyasyon güvenliği, Elektromanyetik radyasyon

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Radyasyonun ve radyoaktivitenin anlamını bilir
2) Radyasyona maruz kalma büyüklükleri ve radyasyon birimlerinden bahsedildiğinde bunların ne anlama geldiğini bilir ve anlar
3) Radyasyona maruz kalmanın nasıl olduğunu ve neler yapması gerektiğini bilir
4) Hangi radyonüklidlerin nasıl bir radyasyon etkisi yaratabileceğini bilir
5) Radyonüklidlerden kaynaklı ya da x-ışını cihazlarından kaynaklı radyasyonun biyolojik etkilerini bilir
6) Radyasyondan korunmak gerektiğinde ne yapacağını bilir
7) Radyasyonun ölçümü konusunu anlar ve ölçüm yöntemlerini bilir
8) Radyoaktif maddelerin biryerden biryere nasıl taşınması gerektiğini bilir
9) Nükleer reaktörlerin temel fiziğini anlar
10) Radyasyonun tıpta nasıl kullanılmakta olduğunu bilir
11) Nelerin radyoaktif atık olduğunu bilir
12) Tıpta kullanılan UV'lerin nasıl etki yapacağını anlar
13) Tıpta kullanılan lazer ışınının nasıl etki yapacağını anlar
14) Elektromanyetik alanın ınsan vücuduna etkisini anar
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Radyoaktivite, Yaygın olarak kullanılan radyonüklidlerin karakteristikleri, Radyasyon büyüklükleri ve birimleri Önerilen konu başlıkları hazırlanır
2 Biyolojik etkinin tarihçesi, Hücresel etki ve muhtemel hücresel süreçler, Biyolojik etkiler, Radyasyona maruz kalmanın riskleri Önerilen konu başlıkları hazırlanır
3 Doğal ve insan yapısı radyasyonun fon değerleri, Radyasyon düzenlemeleri, Radyasyona karşı korunmanın standartları İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
4 Radyasyon güvenliği prensipleri, Zırhlama Verilen ödevler çözülür
5 Radyoaktif materyalle çalışma pratikleri Önceden işlenen konular tekrarlanır
6 Acil durumda izlenecek yol ve bulaşmadan kurtulmak, Kişisel olarak maruz kalınan yüksek doz oranı ve bulaşma yaralanmaları Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
7 Radyasyonun belirlenmesi ve ölçülmesi, Radyasyon detektörleri, Radyasyon dozimetreleri İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
8 Radyoaktif materyallerin taşınması, Hasar verecek malzemeler için düzenlemeler İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
9 Analitik ve medikal x-ışınları, x-ışınının hasarları, radyasyondan korunma teknikleri İşlenen konularla ilgili ödev hazırlanır
10 Nükleer reaktörler, Reaktör tasarımı ve radyasyon hasarları Verilen ödevler çözülür
11 Parçacık hızlandırıcıları, düşük enerji hızlandırıcıları, yüksek enerji hızlandırıcıları Verilen ödevler çözülür
12 Tıpta radyasyon, Nükleer tıp, Radyofarmosötik terapi, Klinik lab süreçleri, Brekiterapi, Teleterapi Verilen ödevler çözülür
13 Radyoaktif atıklar Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
14 Lazer güvenliği, UV güvenliği Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
15 Elektromanyetik radyasyon Yeni işlenecek konulardan bahsedilir ve hazırlanır
16-17 Radyasyon güvenliği düzenlemeleri Tekrar yapılır

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar