DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Properties Of Materiaıs 1 IFZ   327 5 3 3 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Berrin ÖZDEMİR
Dersi Verenler
Doç. Dr.BERRİN ÖZDEMİR1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Maddelerin genel özelliklerinin tanıtılması
Dersin İçeriği
Malzemelerin anlaşılması neden gereklidir, Ders için gerekli alt yapı bilgilerinin tekrarlanması, klasik ve kuantum mekaniği yaklaşımları, termodinamik ve istatistik mekaniğinin yaklaşımları, ideal gaz modeli, ideal gaz modelinin çıkarılması, mikro büyüklüklerin hesabı, ısı sığası, elektrik, optik ve manyetik özellikler.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Maddelerin özelliklerinin anlaşılmasının önemini kavrar.
2) Maddelerin özelliklerini araştırmada klasik mekaniğin sınırlarını anlar.
3) Maddelerin özelliklerinin araştırılmasında kuantum mekaniğini kullanılmasını anlar.
4) İdeal gazı kavrar.
5) İdeal gazın temel özelliklerini kavrar.
6) Maddelerin optik, elektrik ve manyetik özelliklerini açıklar.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Maddelerin özelliklerinin araştırılmasının önemi Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
2 Teorik alt yapı, madde: elektornlar, nötronlar ve protonlar, spin, mikroskopik dünya, atomlar ve moleküller ve bileşenleri. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
3 Elektrik alan, elektrik ve manyetik alan kuvvetleri, elektrik ve manyetik dipoller; boşlukta ve bir ortamda ışık hızı; elektromanyetik tayf. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
4 Klasik ve kuantum mekaniği, Newton'un hareket yasaları, resonans, basit harmonik salınıcı, kuantum durumları. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
5 Schrödinger denklemi, serbest parçacık, kare potansiyel kuyusu, üç boyutlu kutu. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
6 Termodinamik ve istatistik mekanik, temel özellikler. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
7 İdeal gaz modeli Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 Mikroskopik niceliklerin hesaplanması, bir gaz molekülünün boyutu. Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
10 Bşr gaz molekülünün ortalama serbest yolu Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
11 Gazların mekanik özellikleri Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
12 Gazların ısı kapasitesi Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
13 Isısal iletkenlik Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
14 Ses hızı Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
15 Gazların elektriksel özellikleri Kitabın ilgili bölümü çalışılsın Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar