DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Fizik Lab * FZ   113 1 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Eda EŞKUT
Dersi Verenler
Prof. Dr.EDA EŞKUT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.EDA EŞKUT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Temel Mekanik kanunlarını uygulamalı olarak incelemek.
Dersin İçeriği
Temel Mekanik deneyleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Fizik Alanındaki temel kavram ve ilkeleri açıklar.
X
2
Fizik Alanı ile ilgili gelişmeleri bilimsel yöntem ve teknikleri kullanarak çok yönlü değerlendirir.
X
3
Fizik Alanında edindiği bilgileri diğer bilim alanlarındaki bilgilerle birleştirir.
X
4
Fizik alanındaki problemleri tanımlar, çözümlerine yönelik analitik ve modellemeli yöntemleri uygular.
X
5
Fizik alanında bilimsel bilgi üretmenin yöntemini açıklar.
X
6
Fizik Alanında bilgilere ulaşır, tasnif eder ve amacına yönelik olarak kullanır.
X
7
Fizik Alanında edindiği ileri düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanır.
X
8
Fizik Alanında deneyleri tasarlar.
X
9
Uzman ya da uzman olmayan grupları, fizik ile ilgili konularda yazılı veya sözlü olarak bilgilendirir.
X
10
Bilgi teknolojilerini Fizik Alanında amacı doğrultusunda kullanır.
X
11
Fizik Alanında karşılaşılan problemleri aşmak için takım halinde veya tek başına sorumluluk alır.
X
12
Fizik ile ilgili sektörlerde sorumluluğu altında çalışanların mesleki gelişimine yönelik etkinlikleri planlayıp yönetir.
X
13
Fizik Alanında bilgileri kendi çabasıyla öğrenme becerisi kazanarak, öğrendiği bilgileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirir, tasnif eder ve kullanır.
X
14
Öğrenme sürecinin yaşam boyu olduğunu bilerek ona göre davranır.
X
15
Hem meslektaşları ile, hem de alan dışı kişilerle etik ilişkiler kurar, bilgi ve iletişim teknolojilerini kullanır. Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir
X
16
Fizik Alanında gelişmeleri izleyecek düzeyde bir yabancı dil bilgisine sahip olur.
X
17
Bireysel gelişimin önemini bilerek gereğini uygular.
X
18
Fizik alanındaki gelişmeleri izleyip öğrenerek toplumsal etik açısından değerlendirir.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
2 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
3 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
4 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
5 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
6 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
7 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
8 Ara Sınav Sınava yönelik çalışılsın
9 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
10 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
11 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
12 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
13 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
14 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
15 Temel Mekanik deneyleri Yapılacak deney çalışılsın
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Sınava yönelik çalışılsın

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Mekanik Lab. Föyü