DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Organik Kimya Lab. 2 KMZ   202 4 0 2 4

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Elife Sultan GİRAY
Dersi Verenler
Prof. Dr.ELİFE SULTAN GİRAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
öğrencilere organik kimyada temel kavramlar ve tepkime mekanizmalarını kazandırmaktır
Dersin İçeriği
aromatik bileşikler ve karbonil grubu içeren bileşikler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) aromatik bileşiklerin reaksiyonlarını ve reaksiyon mekanizmalarını kavrar
2) organik kimyada temel kavramlar ve tepkime mekanizmalarını kavrar
3) karbonil grubu içeren bileşiklerin reaksiyonlarını ve reaksiyon mekanizmalarını kavrar
4) Öğrenci organik tepkimelerin nasıl gerçekleştiği öğrenin ve bunların günlük hayattaki yerini kavrar.
5) organik kimya sorularını çözme becerisi geliştirir.
6) Öğrenci organik tepkimelerin nasıl gerçekleştiği öğrenin ve bunların günlük hayattaki yerini kavrar.
7) takım çalışmasına katılırak takımı yönlendirir
8) tepkimelerin nasıl gerçekleştiğini kavrayarak, yeni reaksiyon tasarlar.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Kimya alanında bilgisine güvenerek bildiklerini yaşam ve sanayi ile ilişkilendirir.
X
2
Dünyadaki gelişmeleri, sanayideki yönlenmeleri izleyip algılayarak değerlendirir.
X
3
Yaşam boyu öğrenme bilincini kazanıp bilgisini yeniler.
X
4
Bilgiye ulaşma ve bilgilerini diğer bilim alanları ile ilişkilendirir.
X
5
Bilgileri uygulamada, bilgilerin birleştirilmesi gereğini kavrayıp toplam kalite bilincini algılar.
X
6
Kaynak kullanımında, ülke kaynaklarına bağlı teknoloji oluşturulmasında bilgi sahibidir.
X
7
Bildiklerini, konuya yakın ya da uzak kişilere somutlaştırarak aktarır.
X
8
Yeni bilgi ve teknolojiye ulaşma yetisi kazanır.
X
9
Yaratıcı düşünmeyi öğrenip alanında sorunlara çözüm üretir.
X
10
Muhakeme yeteneğine sahip olarak bilgileri ilişkilendirip bildiklerini uygulamaya aktarır.
X
11
Laboratuar düzeneklerini kurup tek başına karar verir.
X
12
Kimya alanında mevcut teknolojiyi izleyip katma değer kazandırır.
X
13
Kimya alanında ufku açıktır, gelişmeleri izler, alanındaki yönlenmeleri izleme yetisi kazanır.
X
14
Bilgi paylaşımını bilip takım çalışmasına katılarak takımı yönlendirir.
X
15
Evrensel düşünme ve eleştirel bakış özelliği kazanır.
X
16
Alanında söz sahibi olmaya başlar.
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 3,5-diasetil-2,4,6-trimetil-1,4-dihidropiridin bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
Performans Değerlendirmesi
2 adipik asit sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
3 1,3-difenil-2-propen-on bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
4 sentezlenen bileşiklerin FT-IR spektrum analizi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
5 m-dinitrobenzen bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
6 3-metil-1-fenil-5-pirazolon bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
7 p-benzokinon bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
8 Ara Sınav ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav
9 N-benziliden anilin bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
10 4-metil-7-hidroksikumarin bileşiğinin sentezi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
11 sentezlenen bileşiklerin FT-IR spektrum analizi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
12 çözünürlük testleri ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
13 fonksiyonel grup testi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
14 fonksiyonel grup testi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
15 bilinmayen maddenin belirlenmesi ders kitaplardan çalışma Deney / Laboratuvar
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları ders kitaplardan çalışma Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar