DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Araştırma Projesi II MT   402 8 0 1 2

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Şehmus FINDIK
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiLEYLA BUGAY1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Matematikte ileri düzeydeki lisans konularını Türkçe ve yabancı kaynakları kullanarak araştırma yapmak, matematiksel metinleri düzgün ve anlaşılır bir şekilde ifade etmeyi ve bağımsız çalışmayı öğretmek.
Dersin İçeriği
Matematiğin özel bir alanında Lisans bilgileri üzerine ayrıntılı çalışma yapmak.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Matematikteki ilginç problemleri seçer.
2) Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması yapar.
3) Kaynaklardaki bilgileri yazım kurallarına uygun ve doğru olarak düzenler.
4) Seçilen konunun uygulama alanlarını belirler.
5) Seçilen konunun uygulamasını yapar.
6) Bağımsız çalışmayı öğrenir.
7) Bağımsız çalışarak hazırladığı çalışmayı sunabilir.
8) Matematiğin farklı yönlerini keşfeder.
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
X
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
X
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesleki etik ve sorumluluk bilinci bilgisi verilir. Kütüphane, internet ve diğer konumlardan konu araştırması Bireysel Çalışma
2 Konu seçimi için araştırma. Konunun belirlenmesi Çalışılacak Konunun sınırları ve kaynaklarını belirlenmesi Bireysel Çalışma
3 Seçilen konu ile ilgili kaynak araştırması Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
4 Çalışma planı hazırlanması. Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
5 Çalışma planına uygun çalışmalar Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
6 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
7 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
8 Ara Sınav Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
9 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
10 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
11 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
12 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
13 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
14 Yapılan çalışmaların sorumlu öğr. Üyesine yazılı veya sözlü sunumu. Sonuçların sunumu Bireysel Çalışma
15 Çalışma planına uygun çalışmalar yapılır. Konunun çalışılması Bireysel Çalışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Seçilen konunun sunuma hazırlanması Sözlü Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar