DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Doğrusal Programlama MT   469 7 3 3 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Zeynep ÖZKURT
Dersi Verenler
Doç. Dr.ZEYNEP ÖZKURT1. Öğretim Grup:A
Doç. Dr.ZEYNEP ÖZKURT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Doğrusal programlama problemlerini matematiksel olarak modelleyip, optimal çözümlerini farklı yöntemler kullanarak bulmak, yöntemleri incelemek.
Dersin İçeriği
Lineer programlama problemi,Geometrik çözümler,Analitik yaklaşım ile çözümler,Simpleks yöntemi,Yapay değişkenler,iki evreli yöntem,Büyük M yöntemi,Doğrusal ulaştırma problemleri,Optimalite testleri

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Doğrusal programlama problemini modeller.
2) Geometrik çözüm bulur.
3) Analitik yaklaşım ile optimal çözüm bulur.
4) Simpleks yöntemini uygular.
5) iki evreli yöntemi uygular.
6) Doğrusal ulaştırma problemlerini modeller.
7) Optimalite testlerini uygular
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Orta Öğretimde kazandırılan matematik bilgilerini teorik temellere dayandırarak ispat edebilmeyi kavrar.
X
2
Cebir, Analiz ve Topolojinin temel kavramlarının önemini kavrar.
X
3
Matematiksel akıl yürütme olgunluğu kazanarak matematiksel ispatlar geliştirip ve yazama yeteneğini gösterir.
X
4
Matematiğin temel teorilerini doğru olarak hem yazılı hem de sözlü olarak ifade edebilme yeteneğini gösterir.
X
5
Matematiğin farklı alanları arasındaki ilişkinin ve diğer disiplinlerle olan bağlantısının kavrar.
X
6
Herhangi bir problem için model oluştururken nesneler arasındaki ilişkileri en anlaşılır bir şekilde edebilmeyi kavrar.
X
7
Formül, grafik, tablo ve şema gibi matematiksel modelleri çizemeyi ve açıklamayı kavrar.
X
8
Karşılaştığı problemleri matematiksel olarak yeniden düzenleme, analiz etme ve modelleme yeteneğini gösterir.
X
9
Bilgisayar programlama dillerinden en az birini kavrar.
10
Problem çözmede bilimsel yöntemleri ve uygun teknolojileri etkin olarak kullanma becerisini gösterir.
X
11
Matematiksel kavramları anlayabilecek, meslektaşları ile iletişim kurabilecek yabancı dili kavrar.
12
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirme yeteneğini gösterir.
13
Programlama tekniklerini kavrar ve program yapabilme yetenegini gösterir.
14
Gerek bağımsız gerekse grup olarak matematik çalışma yeteneğini gösterir.
X
15
Matematik uygulamalarının çalışma alanlarında evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkileri ve hukuksal sonuçları konusunda farkındalık becerisini gösterir.
16
Matematik uygulamaları için gerekli olan çağdaş araçları seçme, kullanma ve geliştirme becerisi gösterir.
17
Yaşam boyu öğrenme bilinci, bilgiye erişebilme, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisi gösterir.
18
Matematik uygulamaları için gerekli olan bilişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanma becerisi kazanır.
19
Matematik çalışma alanlarına göre tasarlama, deney yapma, alan çalışması, veri toplama, sonuçları analiz etme, arşivleme, metin çözme ve/veya yorumlama becerisi kazanır.
20
Meslekî etik ve sorumluluk bilinci kazanır.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Hiperdüzlemler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
2 Konveks kümeler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
3 Lineer programlama problemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
4 Geometrik çözümler,Analitik yaklaşım ile çözümler,Simpleks yöntemi,Yapay değişkenler,iki evreli yöntem,Büyük M yöntemi,Doğrusal ulaştırma problemleri,Optimalite testleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
5 Analitik yaklaşım ile çözümler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
6 Simpleks yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
7 Simpleks yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
8 Ara Sınav Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Yazılı Sınav
9 Yapay değişkenler Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
10 iki evreli yöntem Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
11 Büyük M yöntemi Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
12 Doğrusal ulaştırma problemleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
13 Klasik çözüm yöntemleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
14 Optimalite testleri Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Anlatım
15 Alıştırmalar Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Soru-Cevap
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Kitapta ilgili bölüm çalışılsın Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders NotuElemantary Linear programming with applications, Bernard Kolman, Robert E. Beck Academik Press
Diğer Kaynaklar