DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatına Giriş I TE   109 1 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Haluk GÖKALP
Dersi Verenler
Prof. Dr.HALUK GÖKALP1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.HALUK GÖKALP2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Eski Türk edebiyatını dil, kültür ve sanat anlayışı bakımından tanıtmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Klasik Türk Edebiyatı dil ve sanatsal özellikleri bakımından anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Eski Türk edebiyatıyla ilgili temel terimleri kavrar.
2) Osmanlıcada sık kullanılan Farsça kelimeleri kavrar.
3) Divan şiirinde kullanılan nazım şekillerini tanır.
4) Eski Türk edebiyatının kaynaklarını tanır.
5) Divan şiirinin tarihi ve kültürel malzemesini ana hatlarıyla tanır.
6) Sade dille yazılmış şiirleri biçim ve içerik açısından analiz eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Türk Edebiyatının tarihi gelişimine genel bir bakış; Türk edebiyatının devreleri, Eski Türk edebiyatına verilen adlar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
2 Aruzun doğuşu, gelişmesi, Arap, Fars ve Türk dillerindeki hece çeşitleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
3 Aruz kusurları: Vasl, imale, med, zihaf, kasr, sekt-i melih. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
4 Aruz kalıpları ve bahirleri; aruz uygulamaları. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
5 Edebiyat ve araştırmalarla ilgili terimler: Edebiyat, kafiye, redif, nazım, nesir, mısra, beyit; nüsha, istinsah, istinsah kaydı, ist. tarihi, müellif Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
6 Beyitlerle kurulan nazım biçimleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
7 Bentlerle kurulan nazım biçimleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Eski Türk Edebiyatı nazım türleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
10 Eski Türk Edebiyatı nazım türleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
11 Eski Türk Edebiyatı nazım türleri. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
12 Eski Türk edebiyatının kaynakları: Divan, tezkireler, tarihler, vefeyatnameler. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
13 Tarihi, mitolojik kişi ve olaylar. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
14 Beyit çözümleme çalışmaları. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
15 Beyit çözümleme çalışmaları. Kaynak okuma. Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Haluk Gökalp, Tür ve Şekil Bilgisi, Kriter Yayınları, İst. 2009. Haluk İpekten, Eski Türk Edebiyatı Nazım Şekilleri ve Aruz, İstanbul 2001. Mustafa İsen, Muhsin Macit, Osman Horata, Filiz Kılıç, İ. Hakkı Aksoyak, Eski Türk Edebiyatı El Kitabı, Grafiker Yayınları, Ankara 2002. Cem Dilçin, Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, TDK Yayınları, Ankara 1992.