DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Dil ve Kültür TE   402 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri Yok
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Engin ÇETİN
Dersi Verenler
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.ENGİN ÇETİN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Türk kültürünün evrelerini ve gelişim aşamalarının öğrenilmesi ve farklı bakış açılarıyla dönemin farklı uygarlıklarıyla karşılaştırma yapabilmeyi kazandırmaktır.
Dersin İçeriği
Bu derste Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları, atasözleri ve deyimler, dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı, Türklerde ad verme geleneği, geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar ve erkekler için kullanılan sözler, teknolojik gelişmelerin dile etkisi, Orta Asya'da yaşayan Türk toplulukları ve kültürleri, yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları anlatılmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Kültür terimini ve terimin kapsamını kavrar.
2) Kültür sözü için Türkçede geçmişten günümüze kullanılan kavramlardan haberdar olur.
3) Kültürün unsurlarını kavrar.
4) Kültür değişimlerini ve nedenlerini açıklar.
5) Dil ile kültür arasındaki ilişkiyi kavrar.
6) Kültür aktarımında dilin önemini kavrar.
7) Dil ürünlerinden hareketle dönem metinlerindeki kültürel unsurları sıralar.
8) Kültürün ve dilin toplumu yansıtma konusundaki ortak noktalarını kavrar.
9) Türkçenin tarihi boyunca geçirdiği kültürel evreleri sıralar.
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Toplum yaşamının ve coğrafyanın dile etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
2 Türklerce önemli değerler ve bu değerlerin dile yansıması: akrabalık adları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
3 Kültürel değerler bağlamında atasözleri ve Türk atasözleri Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
4 Kültürel değerler bağlamında deyimler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
5 Dilde örtmece ve yerlileştirme kavramı Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
6 Türklerde ad verme geleneği Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
7 Türklerde ad verme geleneği Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav
9 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede kadınlar için kullanılan sözler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
10 Geçmişten günümüze kültürel değerler bağlamında Türkçede erkekler için kullanılan sözler Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
11 Küreselleşme kavramı Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
12 Küreselleşmenin diller ve kültürler üzerinde etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
13 Teknolojik gelişmeler ve dile etkisi Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
14 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
15 Yurt dışındaki Türkçe konuşurları ve kültürel sorunları Kaynak tarama Anlatım
Tartışma
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar
Ders Notu ve Kitaplar:Diğer Kaynaklar: