DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Eski Türk Edebiyatında Mesnevi TE   480 8 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. İbrahim Çetin DERDİYOK
Dersi Verenler
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.İBRAHİM ÇETİN DERDİYOK2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı mesnevi nazım şeklinin çeşitleriyle birlikte eski Türk edebiyatına özgü İlahi-name, Hayrabad, Hüsn ü Aşk gibi belli başlı mesnevilerin incelenerek tanıtılmasıdır.
Dersin İçeriği
Belli başlı mesnevilerin okunması ve incelenmesi, birbiriyle karşılaşılaştırılıp değerlendirilmesi bu dersin içeriğini oluşturmaktadır.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) .Osmanlı devrine ait Arap harfli Türkçe metinleri okuyup kavrar.
2) Klasik Türk edebiyatına özgü şiirleri aruz vezniyle rahatça okur.
3) . Türk edebiyatında mesnevinin çeşitlerini örnekleriyle kavrar.
4) Mesnevileri günümüz anlatı türleriyle karşılaştırır.
5) Hüsn ü Aşk mesnevisini ve mesnevileri edebi açıdan degerlendirir.
6) Eski ve yeni kültüre ait anlatı türlerini ayırt eder.
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Türk Dili ve Edebiyatının tarihî ve güncel malzemesini bilimsel yöntem ve kuramsal bilgiler yardımıyla kavrar.
2
Dil ve edebiyat malzemelerini karşılaştırmalı yöntemlerle analiz eder.
3
Bağımsız veya grupla birlikte edebî metinler üzerinde çalışma yapabilme yeteneğine sahip olur.
4
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili temel başvuru kaynaklarını tanır.
5
Türk Dili ve Edebiyatı alanına ilişkin literatür bilgisini kullanır.
6
Türk Dili ve Edebiyatına ilişkin bilgi ve becerisiyle eleştirel düşünce yetisini kullanır.
7
Edebiyat, dil ve kültür ilişkisinin kuramsal temellerini öğrenir.
8
Türk Dili ve Edebiyatı ile ilgili disiplinler arasındaki etkileşimin farkında olur.
9
Dil ve edebiyat yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçları sözlü ve görsel olarak sunar.
10
Alanı ile ilgili kavramları anlayabilen, bilgi aktarabilen, meslektaşları ile iletişim kurabilen, entelektüel birikime sahip olur.
11
Türkçeyi etkin olarak kullanarak yazılı ve sözlü iletişim kurar.
12
Eleştirel ve yaratıcı düşünce yetisiyle akademik dürüstlük ilkelerine uygun davranır.
13
Yaşamı boyunca gerekli olabilecek temel bilgi ve beceriyi kullanarak geliştirir.
14
Türk Dili ve Edebiyatının tarihsel değişim ve gelişim sürecine hâkim olur.
15
Türkolojinin sorunlarına çözüm üreterek gelişmesine katkı sağlar.
16
Türk Dili ve Edebiyatının dünya dilleri ve edebiyatları arasındaki yeri ve önemini kavrar.
17
Okuma, dinleme, konuşma, akıcı ve estetik yazı yazma becerilerinin gelişimi için uygun yöntem ve tekniklerini kullanır.
18
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Mesnevi Çeşitleri; (İlahi-name; Hayrabad; Hüsn ü Aşk, Okuma duyurusu) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
2 Dini-Tas. Mes. (Şekil Özellikleri, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
3 (Düzenleniş Biçimi, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
4 Didaktik Mes. (Giriş Bölümü, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
5 (Konusu, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
6 Aşk Mesnevileri, (Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Grup Çalışması
Ödev
7 (Bitiş Bölümü, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
8 Ara Sınav Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav
9 Savaş Mesnevileri, (Olaylar, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Soru-Cevap
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
10 (Kişiler, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Ödev
11 Şehir ve Toplumsal K. Mes. (Zaman, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
12 Şehrengiz, (Motifler, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
13 Hicviyye, (Başlıklar, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Alıştırma ve Uygulama
Ödev
14 (Dil ve Anlatım, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
15 (Dil ve Anlatım, Hüsn ü Aşk mesnevisi üzerinde uyg.) Kaynak okuma. Anlatım
Ödev
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Anlatılan konuların ders notları ve kaynaklardan tekrar edilmesi. Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar