DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Prehistorik Sanatı 1 AR   319 5 2 2 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Bakiye EDENS
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiBAKİYE EDENS1. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu derste öğrencilere, prehistorik dönemlerin toplumlarının, bıraktıkları sanat eserlerindeki izlerden nasıl yorumlanabileceği öğretilecektir.
Dersin İçeriği
Sanatın çeşitli biçim ve tarzlara, toplumların kültürü ile büründüğünü düşünürsek, sanatı incelemek ile aslında, içinden geldiği toplulukları inceliyoruz. Prehistorik sanat, bu incelemenin mümkün olduğunca erken dönemlerine eğilerek, insanda sanat olgusunun başladığı en erken dönemden itibaren, toplumu ile örüntülü maddi ve manevi davranış biçimlerini, ait oldukları toplulukların sosyal yapılarını incelemektedir. Prehistorik Sanat 1 dersinde öncelikle sanatın içeriği, algılanışı, ne olabileceği etrafında yoğunlaşılacaktır. Daha sonra, insanda sanat vurgulamalarının işaretlerinin paralelinde, Paleolitik dönem sanatı genel olarak ele alınacaktır. Dönem, sanata etnografik yaklaşım ve bu yaklaşımları arkeoloji içerisinde anlamlandırma çalışmalarını ele alış ile sona erecektir.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Sanatın ne olabileceğini, felsefi açıdan değerlendirir.
2) Sanatın, diğer beceri gerektiren meslek gurupları ile arasındaki ilişki ve farklılıklarını açıklar.
3) Sanatı sosyal içerikler bağlamında değerlendirir.
4) Sanatın en erken görünümlerini, oluşum, gelişim ve amaç açısından insanın evrimi eşliğinde analiz eder.
5) Arkeolojik sanat ürünlerini etnografik karşılaştırmalar ile ele alarak erken sanat ürünlerindeki anlamlara yönelik toplumsal yorumlar yapar.
6) Paleolitik dönem sanatının manalandırmada fikirler sunar.
7) Modern Homo sapiens ile sanatın ilişki derecelerini yorumlar.
8) Sanatın arkeolojik kanıtlarını etnografik kıyaslamalarla açıklar.
9) Fonksiyonel malzemelerin dekore ediliş nedenlerini yorumlar.
10) Etnografik figürinlerden yola çıkıp aynı anlamları arkeolojik buluntularda değerlendirir.
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Arkeolojinin bilimsel ve uygulama alanlarına yönelik ileri düzey bilgilere ulaşır ve bilimsel sonuçlar çıkartır, problemleri açıklar
X
2
Arkeolojinin güncel ders materyallerine, uygulamalı ders araç ve gereçlerine ulaşarak bilimsel araştırma yöntem ve ilkeleri hakkında bilgi sahibi olur
X
3
Arkeolojinin alan çalışmalarında uygulanan araştırma yöntem ve tekniklerini bilir
X
4
Bilimsel inceleme ve araştırmaları yapacak mesleki yeterlilik düzeyine ulaşır
X
5
Arkeolojinin uygulama alanlarına yönelik bilgi sahibi olur ve kazandığı bilgileri yorumlar ve uygular
X
6
Bilimsel düşünce anlayışı, eleştirel düşünme, yaratıcı düşünme ve problem çözme becerilerine sahip olur. Arkeoloji mesleği içinde bu becerileri uygun yöntem ve teknikler içinde kullanarak evrensel ve ulusal ihtiyaçlar temelinde topluma ve insanlığa hizmet için kullanır
X
7
Mesleki alanda edindiği sosyal ve uygulamalı bilgileri en iyi şekilde kullanır
X
8
Teorik ve uygulamalı Arkeoloji araştırmalarını yürütür
X
9
Disiplinlerarası ekip çalışmalarına ilişkin yöntem ve teknikleri planlar, uygulama becerileri geliştirir ve bu kazanımlarını topluma hizmet için kullanır
X
10
Alanı ile ilgili problemlerin çözümünde bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alır.
X
11
Kendisinin ve ekip elemanlarının çalışma ve bilimsel etkinliklerini planlayarak kişisel gelişimler kazanır
X
12
Alanıyla ilgili kazanımlarını değerlendirmelerden geçirerek kendini geliştirir
X
13
Yaşam boyu öğrenme ve araştırma bilincine sahip olur
X
14
Sorumlu olduğu çalışanların öğrenme gereksinim ve süreçlerini yönetir
X
15
Alanındaki bilgi ve becerilerini etkili bir şekilde uzman ve uzman olmayan kişiler ve kurumlarla paylaşır
X
16
Bilgi ve iletişim teknolojilerini etkin bir şekilde kullanarak alanıyla ilgili çözüm önerilerini kişi ve kurumlarla paylaşır
X
17
Bireysel ve ekip çalışmalarında belgeleme materyallerini (alçı-lateks kopya kalıp malzemelerini, fotoğraf makinaları, teknik çizim ve ölçüm malzemeleri, Gps uzay tabanlı uydu navigasyonları, nivo, teodolit vb. cihazları), iletişim becerilerini, bilişim ve bilgi teknolojilerini, profesyonel düzeyde kullanır
X
18
Düşüncelerini ve duygularını sözlü ve yazılı olarak (Avrupa Dil Portföyü B1 Genel Düzeyinde) etkili şekilde ifade edebilir
X
19
Mesleki gelişimin yanı sıra bireysel gelişimi için de bilimsel, sosyal, sanatsal, kültürel ve sportif alanlarda yaşam boyu gelişim prensibi ile kendini sürekli geliştirir
X
20
Alanı ile ilgili problemleri araştırır, yorumlar, çözer, etik değerleri de gözeterek ilgili kurumlarla paylaşır ve yayınlar
X

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Sanatın tanımı, sanatı anlamak Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
2 Artist ve zanaatkar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
3 Sanatın yansıttıkları Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
4 Sembolleri kullanmak sanat ile çok yakın ilişkili Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
5 Sanat ve dekorasyon Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
6 Bütün gösterimler sanat mıdır Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
7 Sanatın sosyal ve kültürel bağlamı Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
8 Ara Sınav genel tekrar Yazılı Sınav
9 Paleolitik sanata genel bakış Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
10 Modern Homo sapiens ve sanat Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
11 Arkeoloji için sanatı etnografik kıyaslama Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
12 İnsanlar çanak çömleği niçin süsler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
13 Etnografik figürinler Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
14 Figürinlerde arkeolojik bir durum olarak Çatal Höyük Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
15 Final için genel tekrar Kitapta ilgili bölüm okunsun Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Gösteri
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları genel tekrar Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar