DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çalışma Ekonomisi IKS   302 6 2 2 5

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Doç. Dr. Sanlı ATEŞ
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
İşgücü piyasalarının nasıl işlediğini, ücretin oluşumunu ve ücret farklılıklarını anlamak,
Dersin İçeriği
İşgücü piyasasının temel kavramları, işgücü arzı ve talebinin tanımlanması, işgücü piyasasında denge, ücretin oluşumu ve yapısı, beşeri sermaye

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) İşgücü piyasalarının oluşumunu anlar.
2) Denge ücretin oluşumunu anlar.
3) Ücret farklılıklarının oluşumunu anlar.
4) Hükümetin işgücü piyasasını düzenleme yollarını anlar.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 İşgücü Piyasasının Temel Kavramları Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
2 İşgücü Piyasasının Temel Kavramları Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
3 İşgücü Arzının Tanımlanması ve Ölçülmesi Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
4 İşgücü Arzının Tanımlanması ve Ölçülmesi Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
5 İşgücü Talebinin Tanımlanması ve Ölçülmesi Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
6 İşgücü Talebinin Tanımlanması ve Ölçülmesi Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
7 İşgücü Piyasasının Yapısı (Monopol, Rekabetçi vs.) Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
8 Ara Sınav Ara Sınav
9 İşgücü Piyasalarında Kamunun Rolü Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
10 İşgücü Piyasalarında Kamunun Rolü Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
11 Beşeri Sermaye Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
12 Beşeri Sermaye Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
13 İşgücü Piyasasında Hareketlilik ve Göç Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
14 İşgücü Piyasasında Hareketlilik ve Göç Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
15 İşgücü Piyasasında Ayrımcılıklar Anlatım, Örnek Olay, Problem Çözme
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yarıyıl Sonu Sınavları

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar