DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Merkez Bankacılığı ve Para Politikası IKS   406 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Erhan İŞCAN
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Merkez bankalarının son yıllarda kazandığı önemi göz önünde tutarak ve bu önemin bir yandan ülkeler arasındaki siyasi iktisadi birleşmelerden, diğer yandan yeni ekonomilerin dünya sahnesine çıkmalarından ve nihayet önemi artan uluslararası sermaye hareketlerinden kaynaklandığını hatırlayarak, bu dersin amacı 1. Para politikası araç ve amaç fonksiyonlarında merkez bankalarının rolünü ortaya koyarak özellikle sermaye hareketleri serbestleşmesinin merkez bankaları cari ve analitik bilançoları üzerindeki etkileri incelemek ve anlamak 2. merkez bankası amaç fonksiyonunu anlamak; 3. Merkez bankalarının bağımsızlık, enflasyon hedeflemesi ve rezerv yönetimlerinin iktisadi sonuçlarını incelemek; 4. TCMB nin yukarıda çizilen üç maddelik çerçevedeki konum ve çalışmalarını anlamak ve analiz ederek geleceğe yönelik çıkarımlar yapma becerisi kazanmak; olarak belirlenmektedir.
Dersin İçeriği
ara ve Para Politikasına İlişkin Modern Yaklaşımlar; Finansal Sistem ve Bankacılık; Bankacılık ve Merkez Bankacılığı; Merkez Bankasının Bağımsızlığı; Güvenilirlik, Şeffaflık ve Hesapverebilirlik ilkelerinin Önemi.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Para politikasında merkez bankalarının yeri ve rolünü anlar
2) Sermaye hareketleri karşısında merkez bankası bilançolarındaki değişimin iktisadi sonuçlarını analiz eder
3) Merkez bankası bağımsızlığı, rezerv yönetimi ve enflasyon hedeflemesi ve bunların iktisadi sonuçlarını analiz eder
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
İktisat bilim dalında arz ve talebin önemini ve piyasa ekonomisinin iyi çalışabilme koşullarını açıklama.
2
Piyasa ekonomisinin etkinlik avantajında fiyatın rolünü belirtebilme.
3
Ekonomide devletin rolü, para ve maliye politikaları, merkez bankası ve piyasa yapısını tanımlayabilme.
4
Küresel ekonominin doğurduğu fayda ve maliyetleri algılayabilme.
5
Karşılaşılabileceği sorunlar karşısında, sayısal ve politika seçenekleri üretebilme.
6
Kantitatif ve niteliksel teknikleri kullanarak model kurma, çözme ve yorumlama.
7
İktisadi olayların analizinde, ekonomi kuramını kullanma.
8
Bilgisayar programlarını kullanma, sentez yapabilme, ve hazırlanan bilgiyi etkin sunabilme.
9
İktisadi analiz yöntemlerini uygulama.
10
Sorunlara çözüm önerileri geliştirmek üzere, kavramsal düzeyde analiz yapma, kıyaslama, yorumlama, değerlendirme ve sentez yapma becerisi elde edinebilmek.
11
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alma, liderlik yapma ve etkin biçimde çalışma.
12
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izleme ve kendini geliştirebilme.
13
Araştırmadığı bir alanda akademik kurallar çerçevesinde farklı kaynaklardan yararlanma, elde ettiği bilgileri sentezleme ve etkin biçimde sunma.
14
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanma.
15
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlama ve yorumlama; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade etme.
16
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgulama, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirme ve uygulama.
17
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanıma ve uygulama.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Para politikası ve merkez bankacılığı Okuma Anlatım
Ödev
2 Para politikası ve merkez bankacılığı Okuma Anlatım
Ödev
3 Merkez bankası bilançolarının analizi ve yorumlanması Okuma Anlatım
Ödev
4 Merkez bankası bilançolarının analizi ve yorumlanması Okuma Anlatım
Ödev
5 Sermaye hareketlerinin para politikaları üzerindeki rolü Okuma Anlatım
Ödev
6 Sermaye hareketlerinin para politikaları üzerindeki rolü Okuma Anlatım
Ödev
7 Sermaye hareketlerinin merkez bankası bilançosuna etkisi: Okuma Anlatım
Ödev
8 Arasınav sınava hazırlık Yazılı Sınav
9 Merkez bankası bağımsızlığını gündeme getiren nedenler Okuma Anlatım
Ödev
10 Enflasyon hedeflemesi ve rezerv yönetimi Okuma Anlatım
Ödev
11 TCMB nin para politikası konumu Okuma Anlatım
Ödev
12 TCMB analitik bilançosu Okuma Anlatım
Ödev
13 TCMB nin bağımsızlığı ve enflasyon hedeflemesi Okuma Anlatım
Ödev
14 TCMB nin rezerv yönetimi ve iktisadi sonuçları Okuma Anlatım
Ödev
15 TCMB nin rezerv yönetimi ve iktisadi sonuçları Okuma Anlatım
Ödev
16-17 Final sınava hazırlık Yazılı Sınav
Ödev

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar