DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Avrupa Birliği Rekabet Politikası SBUS   414 8 3 3 6

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Seçmeli
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Aslı Emine ÇOMU
Dersi Verenler
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Bu dersin amacı Avrupa Birliği rekabet kanunun iş dünyasındaki etkilerini açıklamayı hedeflemektedir.
Dersin İçeriği
Bu ders Avrupa Biriliği rekabet kuralları ve bu kuralların uygulanmasıyla alakalı genel ve spesifik konular üzerinde durur.

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Avrupa Birliği entegrasyonunun tarihsel gelişimi hakkında bilgi edinir.
2) Avrupa Birliği ekonomik kurumları hakkında bilgi edinir.
3) Avrupa Birliği tarım sektörü hakkında bilgi edinir.
4) Avrupa Birliği Ortak Tarım Politikası hakkında bilgi edinir.
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinleri içersindeki olguları açıklayabilecek kavramsal ve kuramsal yetkinliğe sahip olur.
2
Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler disiplinlerinde kullanılan metodolojilerin içerisinde uluslararası ve ulusal sorunları saptama, bu sorunlar karşısında uygun çözümleme tekniklerini seçme ve uygun ampirik çalışmaları uygulamaya koyar.
3
Uluslararası ve ulusal boyutta farklı içerikli sosyal alanları takip etme, yorumlama ve sorun çözme odaklı teknikleri uygulama becerisi kazanır.
4
Sosyal bilimler alanı uygulamaları için ihtiyaç duyulan modellemeler için veri toplama, elde edilen verileri yorumlar ve analiz eder.
5
Bireysel olarak ve/veya ekip içinde sorumluluk alır, liderlik yapar ve etkin biçimde çalışır.
6
Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliğinin bilincinde olarak alanıyla ilgili güncel gelişmeleri izler ve kendini geliştirir.
7
Türkçeyi ve en az bir yabancı dili akademik yaşamın ve iş yaşamının gereklerine uygun biçimde kullanır.
8
İlgili kişilerin duygu, düşünce ve davranışlarını doğru bir şekilde anlar ve yorumlar; kendisini yazılı ve sözlü olarak doğru bir şekilde ifade eder.
9
Mesleki gelişimlerinin yanı sıra ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, kültürel, sanatsal ve sosyal alanlarda eğitim gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
10
Geleneksel yaklaşım, uygulama ve yöntemleri sorgular, gerekli gördüğü durumlarda yeni çalışma yöntemleri geliştirir ve uygular.
11
Toplumsal, bilimsel ve mesleki etik değerleri tanır ve uygular.
12
Uluslararası, bölgesel ve ulusal içerikli sorunları tanımlama, analiz etme, uygun çatışma-çözümlemetekniklerini ortaya koyma ve müzakere becerilerini geliştirir.
13
Eleştirel düşünme becerisini geliştirir.

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 AB Entegrasyonunun Tarihsel Gelişimi Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
2 AB Ekonomik Kurumları Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
3 AB Tarım Sektörü Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
4 AB Ortak Tarım Politikası Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
5 AB Sanayi Sektörü Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
6 AB Hizmet Sektörü Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
7 AB Dış Ticaret Rejimi Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
8 Ara Sınav Yazılı Sınav
9 AB Para Sistemi Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
10 AB Bankalar Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
11 AB İstihdam Politikaları Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
12 AB Sosyal Politikalar Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
13 AB Ortak Vergi Politikası Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
14 AB Ortak Rekabet Politikası Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
15 AB Enerji Sektörü Okuma verilecektir. Anlatım
Soru-Cevap
Tartışma
Performans Değerlendirmesi
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Yazılı Sınav

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar