DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Temel İşlemler 1 CMZ   311 5 4 4 6

Ön Koşul Dersleri -
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Dr. Öğr. Üyesi Turan YILMAZ
Dersi Verenler
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT1. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiTURAN YILMAZ2. Öğretim Grup:A
Dr. Öğr. ÜyesiDEMET KALAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Öğrencilerin temel işlemler ve süreçler konusunda bilgi ve becerisini geliştirirken çevre mühendisliği alanında meydana gelen ve karşılaşabilecekleri problemler konusunda gerekli teknik altyapının oluşması.
Dersin İçeriği
Gaz-sıvı kütle transferi, Katı-sıvı kütle transferi, Oksijen Transferi, Adsorpsiyon ve Adsorpsiyon İzotermleri, İyon Değişimi, Koagülasyon-Flokülasyon ve Çöktürme, Kimyasal Çökeltme, Kimyasal oksidasyon, Nötralizasyon, Sertlik Giderimi

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Çevre Mühendisliği alanında yer alan Temel İşlemler ve Süreçler hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlar.
2) Su ve Atıksularda gerçekleştirilen Fiziksel, Kimyasal ve Biyolojik Temel İşlemler ve Süreçleri hakkında bilgi sahibi olunmasını amaçlar.
3) Su ve atıksu arıtılmasında kullanılan prosesler hakkında teknik bilgiler kazanılmasını amaçlar.
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)