DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Katı Atıklar CMZ   465 7 3 3 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Belgin BAYAT
Dersi Verenler
Prof. Dr.BELGİN BAYAT1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.BELGİN BAYAT2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Katı atıkların, kaynaktan itibaren geçici biriktirme, toplama, aktarma istasyonlarına getirme ve nihai bertaraf merkezine taşıma adımlarını değerlendirme; Katı atıkları toplama, taşıma ve bertarafta kullanılan araç ve ekipmanları öğrenme; Katı atıkları bertaraf etme tekniklerini ( düzenli depolama, kompostlaştırma, yakma, piroliz) öğrenme ve değerlendirme
Dersin İçeriği
Katı atıkların tanımı, sınıflandırılması ve özellikleri; Katı atıkların üretim yerlerinde geçiçi olarak depolanması, toplanması ve uzaklaştırılması; Katı atıkları bertaraf etme yöntemleri; Düzenli depolama; Kompostlaştırma; Yakma; Geri kazanım ve diğer yöntemler

Dersin Öğrenme Kazanımları
1) Katı atıkları toplama ,taşıma ve bertaraf etme tekniklerini ve uygulamalarını izleme becerisi
2) Katı atıkları toplama ve bertaraf etmede mevcut problemlere çözüm geliştirme
3) Katı atıkları kaynakta azaltma tekniklerine ilişkin bilgi sahibi olma
4)
5)
6)
7)
8)
9)
10)
11)
12)
13)
14)
15)