DERS BİLGİLERİ
Ders Kodu Yarıyıl Ders Süresi Kredi AKTS
Çevre Mühendisliği Projesi 1 * CMZ   457 7 2 2.5 3

Ön Koşul Dersleri
Ders Hakkında Önerilen Diğer Hususlar None

Dersin Dili Türkçe
Dersin Seviyesi Lisans
Dersin Türü Zorunlu
Dersin Koordinatörü Prof. Dr. Olcayto KESKİNKAN
Dersi Verenler
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN1. Öğretim Grup:A
Prof. Dr.OLCAYTO KESKİNKAN2. Öğretim Grup:A
 
Dersin Yardımcıları
Dersin Amacı
Herhangi bir konuda detaylı bir çalışma
Dersin İçeriği
Çevre Mühendisliği ve Etkileşimli Bilimler

Dersin Öğrenme Kazanımları
-


DERSİN PROGRAM KAZANIMLARINA KATKISI
NoTemel öğrenme KazanımlarıKatkı Düzeyi
12345
1
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde yeterli altyapıya sahip olma
2
Matematik, fen, çevre ve mühendislik bilimlerinde sahip olduğu kuramsal bilgileri uygulayabilme
3
Mühendislik problemlerini saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi 
4
Bir sistemi, sistem bileşenini ya da süreci analiz etme ve istenen gereksinimleri karşılamak üzere gerçekçi kısıtlar altında tasarlama becerisi
5
Mühendislik uygulamaları için gerekli olan modern teknik ve araçları, uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve kullanma, modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisi 
6
 Deney tasarlama, deney yapma, veri toplama, sonuçları analiz etme ve yorumlama becerisi
7
Bireysel ve disiplinler arası takımlarda etkin çalışabilme
8
Bilgiye erişebilme ve bu amaçla kaynak araştırması yapabilme, veri tabanları ve diğer bilgi kaynaklarını kullanabilme
9
 Yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilinci; bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme
10
Sözlü ve yazılı etkin iletişim kurma, en az bir yabancı dili alanındaki gelişmeleri izleyebilecek düzeyde kullanma
11
 Bilişim ve iletişim teknolojilerini kullanabilme
12
 Mesleki gelişiminin yanı sıra, ilgi ve yetenekleri doğrultusunda bilimsel, sosyal, kültürel ve sanatsal alanlarda öğrenme gereksinimlerini belirleyerek kendini sürekli geliştirir.
13
Mesleki ve etik sorumluluk bilinci
14
 Proje yönetimi, işyeri uygulamaları, çevre ve iş güvenliği konularında bilinç; mühendislik uygulamalarının hukuksal sonuçları hakkında farkındalık
15
 Mühendislik çözümlerinin ve uygulamalarının evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olmak; girişimcilik ve yenilikçilik konularının farkında olmak ve çağın sorunları hakkında bilgi sahibi olmak

DERS AKIŞI
HaftaKonularÖn Hazırlık Yöntem
1 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
2 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
3 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
4 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
5 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
6 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
7 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
8 Ara Sınav İlgili konu veya konular
9 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
10 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
11 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
12 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
13 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
14 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
15 Seçilen konu ile ilgili detaylı çalışmalar İlgili konu veya konular
16-17 Yarıyıl Sonu Sınavları Finallere hazırlık

KAYNAKLAR
Ders Notu
Diğer Kaynaklar